{keywords}
 Đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội lấy mẫu thực phẩm đông lạnh tại quận Tây Hồ để xét nghiệm. (Ảnh: T.Trang)

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong năm 2021, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xét nghiệm an toàn thực phẩm.

Trong 11 tháng năm 2021, thành phố đã lấy tổng cộng 2.391 mẫu thực phẩm (gồm các sản phẩm: nông, lâm, thủy sản, thực phẩm lưu thông trên thị trường giám sát nguy cơ, nước uống đóng bình...) để xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, kiểm tra các chỉ số lý hoá, vi sinh vật…

Kết quả xét nghiệm có 2.289 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh, hóa lý (tỷ lệ đạt 95,7%) và 102 mẫu xét nghiệm không đạt.

Hiện Hà Nội đã xây dựng đề án "Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025".

Đề án này xác định rõ mục tiêu, lộ trình tổ chức thực hiện để huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành thành phố trong quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ. Theo đó, đến hết tháng 12/02022, toàn thành phố phấn đấu 100% đơn vị quản lý chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng, ban hành quy chế về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ; 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm.

Trong năm 2022, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; đặc biệt tập trung kiểm tra hậu kiểm, kiểm tra đột xuất, lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ với các cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm.

Minh Tú