kiểm nghiệm thực phẩm

Cập nhập tin tức kiểm nghiệm thực phẩm

Hà Nội: Phát hiện 102 mẫu thực phẩm không đạt an toàn thực phẩm

11 tháng năm nay, Hà Nội đã xét nghiệm 2.391 mẫu thực phẩm, trong đó phát hiện 102 mẫu không đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Nội có 9 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

Trong 55 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm nhà nước về an toàn thực phẩm, TP. Hà Nội có 9 đơn vị.