UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tiếp tục triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn (đợt 2).

Theo đó, UBND TP Hà Nội bổ sung danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại Khoản 3, Điều 110 Luật Nhà ở 2014 đối với Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản tại 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. 

Đây là 2 khu tập thể đã được 100% các chủ sở hữu đồng ý thống nhất về chủ trương xây dựng mới tại Hội nghị nhà chung cư họp ngày 29/6/2020.

Theo kế hoạch ban hành đợt 1 và đợt 2, Hà Nội sắp cải tạo, xây dựng lại 8 chung cư cũ

Để công tác cải tạo, xây dựng 2 khu tập thể cũ nêu trên sớm được triển khai được sớm và đúng theo quy định của pháp luật, UBND TP giao UBND quận Long Biên chủ trì tổ chức khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư (số lượng căn hộ, diện tích căn hộ cũ được cấp Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định, diện tích sử hữu chung, diện tích khác, diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước...), những công trình khác thuộc phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư làm cơ sở để các nhà đầu tư lập đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời, hoàn thành trong quý IV/2022.

Chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 14 Nghị định 69/2021 và nội dung tại Mục 4 Phần II Chương IV của Đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội được duyệt. 

Đồng thời tổ chức Hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến của chủ sở hữu nhà chung cư đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời theo quy định; gửi Sở Xây dựng để chủ trì tổ chức kiểm tra, lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo UBND thành phố chấp thuận nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời trước khi UBND quận Long Biên phê duyệt theo ủy quyền tại Quyết định số 2932 của UBND thành phố Hà Nội, hoàn thành trong quý I/2023.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp UBND quận Long Biên rà soát, đề xuất việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tại Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản, theo quy định Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức thực hiện lập, phê duyệt dự án; GPMB; thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng theo quy định, hoàn thành trong quý II/2023. 

Căn cứ theo kế hoạch được UBND TP phê duyệt, thời gian phá dỡ nhà chung cư sẽ tiến hành từ quý III/2023.

Trước đó, theo kế hoạch về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP đợt 1, Hà Nội sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, dự án nhà chung cư (có nhà nguy hiểm cấp D).

Cụ thể tại quận Ba Đình có: Khu tập thể Giảng Võ (nhà C8); Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A); Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A); Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D). Quận Đống Đa có nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng.

TP giao trách nhiệm cho UBND quận Ba Đình, UBND quận Đống Đa có trách nhiệm hoàn thành di dời các hộ dân ở nhà nguy hiểm cấp D trong quý I/2022; đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời trong quý III/2022; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại trình TP trong quý 4/2022; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư trong quý I/2023.

Chủ đầu tư sau khi được chọn phải thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, lập phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng,... hoàn thành trong quý II/2023.

Thời gian phá dỡ nhà chung cư cũ, theo kế hoạch, với nhà nguy hiểm cấp D, dự kiến thực hiện phá dỡ trong quý III/2023; với các nhà còn lại tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (từ quý 3/2023).

Riêng với nhà 148 - 150 Sơn Tây (Quận Ba Đình), TP giao UBND Quận Ba Đình di dời dân, lựa chọn chủ đầu tư, bố trí chỗ ở tạm thời... báo cáo TP ngay trong quý I/2022; thời gian phá dỡ chung cư hoàn thành trong quý III/2022.

UBND TP cũng cho biết, trong quá trình triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, dự kiến sử dụng các quỹ nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khoảng 4.433 căn hộ. TP cũng có kế hoạch xây dựng các khu định cư mới tại các khu di dân Đền Lừ 3, khu Đông Hội (huyện Đông Anh)...

Trường hợp nhà nước trực tiếp thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư và đầu tư xây dựng quỹ nhà tạm cư, nhu cầu vốn đầu tư công khoảng 65.360 tỷ đồng, gồm: khoảng 60.500 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư có nhà nguy hiểm cấp D (Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp). Khoảng 4.860 tỷ đồng để xây dựng 5 dự án tạm cư tại quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Đông Anh.