20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 được nêu chi tiết trong phụ lục số 2 ban hành kèm theo Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 31-5-2021 của Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

Những chỉ tiêu này nằm trong 4 lĩnh vực gồm kinh tế; văn hóa-xã hội; quy hoạch đô thị, nông thôn, môi trường và xây dựng Đảng.

{keywords}
Ảnh minh họa: Phạm Hải

Cùng với phụ lục chi tiết về 20 chỉ tiêu chủ yếu, ban hành kèm theo Chương trình hành động số 14-CTr/TU còn có phụ lục nêu rõ 10 chương trình công tác toàn khóa, 5 nghị quyết chuyên đề và chỉ thị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Về mục tiêu, chương trình nêu rõ 3 mốc thời gian tương tự như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố. Cụ thể là đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP bình quân đầu người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh - thông minh - hiện đại, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.

Chương trình cũng nêu rõ 11 định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 15 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; 6 mục phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, chương trình hành động còn xác định 38 nhiệm vụ, chương trình, đề án, nhóm công trình, nhóm dự án trọng điểm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tới.

Văn Bắc