UBND TP Hà Nội vừa giao các sở, ngành, quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới và công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

TP Hà Nội yêu cầu ngành giao thông siết chặt hoạt động cấp bằng lái xe.

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên thực hiện các giải pháp để kịp thời khắc phục những thiếu sót, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Trường hợp số lượng phương tiện đến đăng kiểm tăng đột biến phải kịp thời báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam để tăng công suất, bố trí cán bộ làm thêm giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện kiểm định xe.

Sở GTVT phối hợp với Công an TP và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

Đối với công tác đào tạo, sát hạch lái xe, UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định sát hạch cấp giấy phép lái xe, đồng thời đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình sát hạch.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm và các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe.