- Ban chấp hành khóa mới của Đảng bộ TP Hải Phòng bầu khuyết một chức danh phó bí thư. 

Ban chấp hành khóa mới đã bầu ông Lê Văn Thành, 53 tuổi, cử nhân kinh tế, từng làm Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy.

{keywords}
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành

Cũng tại Đại hội, Ban chấp hành khóa mới đã bầu bà Nguyễn Thị Nghĩa tái đắc cử chức vụ Phó bí thư Thành ủy.

Ban thường vụ Thành ủy gồm 11 người, bầu ra Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm 9 người, bầu ông Đỗ Mạnh Hiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Như vậy, Ban chấp hành khóa mới của Đảng bộ TP Hải Phòng bầu khuyết một chức danh phó bí thư. 

Cùng ngày, tại Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Lưu nguyên là Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Bùi Thanh Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lê Trường Lưu sinh năm 1963, là thạc sĩ kinh tế, cử nhân hành chính.

Ông từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang Thành