{keywords}
Sở TT&TT Hải Phòng yêu cầu giữ an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ Đại hội Đảng bộ. Ảnh: quantrimang

Theo đó, ngoài các nội dung tuyên truyền liên quan Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Sở TT&TT đã đề nghị các đơn vị xây dựng và triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc trước, trong và sau Đại hội. Bảo chất lượng dịch vụ viễn thông cố định và di động, sẵn sàng đáp ứng tình huống tăng đột biến nhu cầu sử dụng dịch vụ; bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 sẵn sàng xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra Đại hội từ ngày 13 đến ngày 16/10/2020.

Thực hiện rà soát tổng thể các hệ thống thông tin đang vận hành, thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, cập nhật các bản vá lỗi mới nhất, cấu hình tăng cường bảo mật an toàn thông tin cho hệ thống. Xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 16, Quyết định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/3/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng cho người lao động trong đơn vị, cách nhận diện các thư điện tử, liên kết đáng ngờ, không mở các thư điện tử, tập tin, liên kết đáng ngờ gửi đến, kể cả từ người đã liên lạc trước đó nhưng có dấu hiệu không bình thường.

Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức giám sát an toàn thông tin 24/7 cho hệ thống thông tin quan trọng của đơn vị. Trong trường hợp cần phối hợp, hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố và các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin sẽ phối hợp với Sở TT&TT để phối hợp xử lý.

D.V

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội thảo đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội thảo đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông Vũng Tàu vừa phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức hội thảo "An toàn thông tin trong Chuyển đổi số tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020".