{keywords}
Do Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều cơ sở tôn giáo, không tập trung tổ chức các nghi lễ trong dịp Lễ Vu lan để phòng, chống dịch.

Lễ Vu lan của Phật giáo như chúng ta thấy ngày nay phát xuất từ thời Đức Phật. Bằng đại bi tâm, Đức Phật đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời này và nhiều đời khác. Tháng 7 âm lịch hàng năm cũng là tháng Vu lan báo hiếu với tục lên chùa tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo để báo ghi công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Tuy nhiên năm nay do Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều cơ sở tôn giáo đã phải đóng cửa để phòng dịch. Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng đã đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa thực hiện nghiêm Thông bạch 193 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về Đại lễ Vu lan báo hiếu, khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần "ai ở đâu ở đấy" và không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Đồng thời, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cũng vận động tăng, ni, phật tử phát tâm ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho các Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ vắc xin và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Mai Hương

Ảnh: Đình Thành