Ngày 3/11/2021, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hậu Giang phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin & Truyền thông) khai giảng lớp bồi dưỡng “Các chuyên đề về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2021” theo hình thức trực tuyến. Trong đó, mảng xây dựng đô thị thông minh cũng được đề cập.

Theo Cổng thông tin haugiang.gov.vn, Hậu Giang đang đạt nhiều kết quả tích cực ở cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc họp trực tuyến đã trở thành thói quen, không thể thiếu trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Toàn bộ văn bản giữa các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã được trao đổi trên môi trường mạng, bao gồm cả chứng từ kế toán, tài chính.

Sau phần khai mạc, các học viên được nghe ông Đỗ Công Anh, Cục Trưởng Cục Tin học hóa trình bày tổng quan về chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, được minh họa bằng các ví dụ cụ thể quá trình thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương, qua đó giúp học viên hiểu rõ chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.

Trao đổi tại lớp bồi dưỡng, ông Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử, đã chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng Chính quyền điện tử để hướng tới phát triển Chính quyền số trong giai đoạn hiện nay thông qua các chuyên đề: chuyển đổi số - xu hướng tất yếu của thời đại; nền tảng công nghệ cho phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh.

{keywords}
Xây dựng đô thị thông minh là một trong các đề tài được thảo luận trong lớp bồi dưỡng mà Hậu Giang mới khai giảng (ảnh minh họa).

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mạng lưới các thiết bị IoT của tỉnh Hậu Giang phục vụ phát triển Chính quyền điện tử và đô thị thông minh” đang được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang nghiên cứu, đề xuất thực hiện. Đề tài tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước về quy hoạch mạng lưới các thiết bị Intetnet vạn vật (IoT); thu thập dữ liệu, điều tra khảo sát để đánh giá hiện trạng các thiết bị IoT tại Hậu Giang.

Từ đó, đề tài đề xuất quy hoạch mạng lưới các thiết bị IoT để triển khai tại Hậu Giang trong thời gian tới, bao gồm các lĩnh vực: giao thông, an ninh trật tự, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường. Để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đề tài sẽ xây dựng phần mềm bản đồ số thể hiện mạng lưới các thiết bị IoT, cho phép quản lý, nhập, tìm kiếm, hiển thị dữ liệu theo từng loại thiết bị.

H.A.H

2 Bộ ký kết phối hợp phát triển đô thị thông minh bền vững

2 Bộ ký kết phối hợp phát triển đô thị thông minh bền vững

Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học & Công nghệ vừa thống nhất phối hợp nhiều nội dung, bao gồm triển khai có hiệu quả Đề án "Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025".