Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm vừa báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2022, với doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ đạt hơn 203 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.288 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2021.

Về lợi nhuận, thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 97 tỷ đồng, giảm 38,6% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 560 tỷ đồng, giảm 67,6% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế của KBC đạt 1.958 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 34 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 2.253 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 1.063 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù doanh thu và lợi nhuận của KBC trong 9 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ, nhưng do lãi từ công ty liên kết đạt hơn 2.207 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận của KBC tăng vọt.

Ông Đặng Thành Tâm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Cụ thể, kể từ đầu năm đến nay, khoản đầu tư vào công ty liên kết của KBC tăng từ hơn 1.400 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng. Đặc biệt, KBC phát sinh một khoản 2.266 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng với tỷ lệ sở hữu là 48% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng được cấp phép đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2005, cấp phép lại lần thứ 10 vào ngày 16/6/2022 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động chính là kinh doanh khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị dân cư….

Trong kỳ báo cáo tài chính quý II, các nhà đầu tư cổ phiếu KBC được phen mừng hụt khi chính khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng này được KBC liệt kê vào khoản lãi trong báo cáo tài chính riêng quý II là 2.256 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau báo cáo soát xét, lợi nhuận của KBC giảm 92%, chỉ còn 200 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình của KBC, nguyên nhân khác biệt chủ yếu là do trên báo cáo tài chính, kế toán mới tạm thời ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua (Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng) và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48%.

KBC giải thích, khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính thận trọng dựa trên các báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập. Theo các báo cáo này, giá trị hợp lý tài sản thuần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng ước tính thận trọng là khoảng 4.805 tỷ đồng. 

Theo Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY), đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của KBC, việc kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng đang được xác định tạm thời. Do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá các bất động sản này, hiện nay, việc soát xét của EY đối với báo cáo định giá nêu trên chưa được hoàn tất.

Do đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, KBC chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này từ việc định giá theo giá trị thị trường tài sản thuần của bên bị mua.

Sự việc đó khiến nhiều cổ đông của KBC mừng hụt về khoản lãi khủng trong 6 tháng đầu năm.

Như vây, căn cứ vào báo cáo tài chính quý III, khoản lợi nhuận đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng của KBC đã được chính thức ghi nhận.