Theo Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HoSE năm 2020, ông Lê Hải Trà (thời điểm làm Thành viên phụ trách HĐQT, hiện là Tổng Giám đốc HoSE) nhận tổng lương, thưởng khoảng 840 triệu đồng trong năm 2020, cao nhất trong các thành viên quản lý. 

Cụ thể, ông Trà nhận tiền lương 780,08 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Tổng Giám đốc HoSE có thêm khoản thưởng, thu nhập khác trong năm là 58,51 triệu đồng.

Lê Hải Trà được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HoSE từ ngày 26/2/2021. 

{keywords}
Bảng lương và thưởng, thu nhập khác của ban quản lý HoSE

Trong báo cáo thực trạng quản trị mới công bố, ngoài ông Trà còn có 6 thành viên khác trong đội ngũ quản lý HoSE cũng công khai mức lương. Người có mức lương, thưởng cao thứ hai tại HoSE là ông Nguyễn Vũ Quang Trung - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành. Ông Trung nhận được 754,92 triệu đồng tiền lương và 56,62 triệu đồng tiền thưởng, thu nhập khác.

Ước tính, tổng số tiền lương của 7 thành viên quản lý của HoSE khoảng 4,4 tỷ đồng và hơn 300 triệu đồng tiền thưởng, thu nhập khác. Mức tiền lương trên được căn cứ theo số liệu đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Ngoài ra, mức tiền lương trung bình của người lao động ở HoSE là 302,4 triệu đồng/năm và tiền thưởng, phúc lợi của người lao động là 52,215 triệu đồng. Tổng quỹ lương của Sở khoảng 74,3 tỷ đồng, trong đó quỹ lương quản lý là 4,4 tỷ và quỹ lương lao động là 69,9 tỷ. 

{keywords}
 Tình hình kinh doanh của HoSe năm 2020

Còn theo Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu của HoSE đạt 1.056,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 552,8 tỷ đồng trong khi kế hoạch đặt ra là 342,9 tỷ đồng (vượt 61,9%). Với kết quả kinh doanh trên, đơn vị đã nộp 507,4 tỷ đồng tiền thuế.

Báo cáo trên cũng nêu tiến độ Gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin” thuộc Dự án “Xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM” bị chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân là do dịch Covid-19 bùng phát dẫn đến các chuyên gia Hàn Quốc không thể sang Việt Nam để trực tiếp thực hiện các công việc theo quy định của hợp đồng.

Đến nay, gói thầu đã hoàn thành giai đoạn nghiệm thu cài đặt phần mềm KRX và đang hoàn tất các công việc chuẩn bị cho giai đoạn kiểm thử người dùng.

Quảng Định 

Hai tuần sóng gió trên HoSE

Hai tuần sóng gió trên HoSE

Từ đầu tháng 6, nhà đầu tư không chỉ chứng kiến biến động của thị trường chứng khoán mà còn ghi nhận cả những sự cố giao dịch trên HoSE khi nghẽn lệnh diễn ra thường xuyên.