hệ số lương

Cập nhập tin tức hệ số lương

Lương giáo viên: Người đi siêu thị mấy bữa, người vài chục triệu mỗi tháng

Thống kê thu nhập cũng cho thấy giáo viên có thể thu nhập tới vài chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi nếu theo lương chính ngạch thì khá thấp.

Hàng trăm giáo viên hơn một năm không lương

Hàng trăm giáo viên tại TP.HCM hơn một năm qua dạy không lương. Nhiều giáo viên vẫn yêu nghề, gắn bó với nghề và sống bằng những đồng tiền tạm ứng từ nhà trường.

Tăng lương cho hàng triệu cán bộ, công chức

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hàng ngày 11/11/2015. Đối tượng được thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.