hồ sơ bệnh án điện tử

Cập nhập tin tức hồ sơ bệnh án điện tử

'Lộ trình ì ạch' khi chuyển giao từ bệnh án giấy sang điện tử

Việt Nam có khoảng 1.300 cơ sở y tế có giường bệnh, nhưng đến đầu tháng 12, mới có gần 60 cơ sở chính thức công bố chuyển từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử. Lộ trình thực hiện tiếp tục được Bộ Y tế đề xuất lùi.

Mỗi hồ sơ bệnh án điện tử tiết kiệm 12 phút so với làm bệnh án giấy

Đây là kết quả khảo sát thực hiện tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM), bệnh viện đầu tiên trên cả nước thí điểm thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử.