hồ sơ bệnh án điện tử

Cập nhập tin tức hồ sơ bệnh án điện tử

Đây là kết quả khảo sát thực hiện tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM), bệnh viện đầu tiên trên cả nước thí điểm thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử.