Trong lịch sử Việt Nam, có những vị vua từng gặp những chuyện rất bất ngờ, không phải ai cũng biết.

Có vị vua đi chơi về bị cướp mất cả ấn, kiếm. Có vị vua bị... ném vỡ đầu...

Ngân Anh