Theo đại diện PV GAS, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Với phương châm “Truyền thông phải đi trước một bước”, công tác truyền thông của PV GAS được kết hợp chặt chẽ với quá trình xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp. 

“Trong những năm qua, công tác truyền thông tại PV GAS có chuyển biến rõ nét, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng đồng bộ cả truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng và truyền thông quốc tế” - đại diện PV GAS chia sẻ.

Tất cả các công ty trực thuộc/thành viên của PV GAS đều có website, fanpage, thường xuyên đăng các tin, bài về hoạt động của tập đoàn, của tổng công ty và đơn vị. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng có khoảng 50 bài viết về PV GAS trên website của tổng công ty và khoảng 350-600 tin, bài truyền thông về PV GAS trên các báo, website, trang mạng trong và ngoài nước; bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ đại chúng khác. Thông tin về PV GAS phản ánh mọi mặt đời sống lao động, thể hiện các thông điệp xã hội và khắc họa chân thực hình ảnh doanh nghiệp/người lao động ngành công nghiệp khí.

PV GAS cũng tích cực hoạt động truyền thông trên website, fanpage như Thắp lửa Thắp đủ đầy, Khí chất, Tuổi trẻ PV GAS… và các trang thông tin của các đơn vị trực thuộc và thành viên. Đặc biệt, PV GAS đóng góp tích cực cho các website, fanpage của tập đoàn, của ngành Dầu khí cũng như nhiều cơ quan báo chí. 

Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp tập đoàn nhận xét, lượng tin bài của PV GAS/về PV GAS xuất hiện trên truyền thông trong nước luôn đạt hàng trăm lượt đăng mỗi tháng trên các báo lớn, có uy tín. Nội dung truyền thông của PV GAS có sự đa dạng về nội dung, thể hiện hình ảnh doanh nghiệp chủ động trong hoạt động vì cộng đồng, nhiều sản phẩm/dịch vụ nổi bật trong ngành công nghiệp năng lượng; hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, chú trọng chăm lo cho người lao động...

Trong năm qua, đã có nhiều bài viết về PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà tác giả là cán bộ PV GAS được đăng trên các tạp chí chuyên ngành Trung ương như: “Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công nhân ngành Dầu khí trong tình hình hiện nay” (Tạp chí Lao động và Công đoàn số 642, tháng 7/2018); “Một số giải pháp xây dựng, hoàn thiện mô hình kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng ở nước ta hiện nay” (Tạp chí Sinh hoạt Lý luận số 156, tháng 7/2018); “Phát triển nhân lực ngành Dầu khí Việt Nam” (Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 528, tháng 11/2018); “Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021” (Tạp chí Lý luận chính trị, số 529, tháng 3/2022). 

Theo đại diện doanh nghiệp, PV GAS duy trì mối quan hệ thường xuyên, tích cực, chặt chẽ với khoảng 100 cơ quan báo chí toàn quốc; xây dựng và tổ chức Câu lạc bộ Báo chí với sự tham gia của các cơ quan báo chí uy tín trong nước và nhiều đại diện báo chí quốc tế. Hàng năm, PV GAS ủng hộ cho nhiều chương trình vì cộng đồng như các chương trình báo chí/truyền hình giáo dục/khoa học đời sống, chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngành; tài trợ cho các chương trình văn hóa thể thao, diễn đàn báo chí, các cuộc thi viết theo đề tài xã hội tôn vinh gương người tốt - việc tốt…

“Với nỗ lực chủ động và thống nhất ấy, hoạt động truyền thông của PV GAS đã ngày càng chuyên nghiệp hóa, xứng đáng là bệ đỡ thông tin hiệu quả cho doanh nghiệp” - đại diện PV GAS khẳng định.

Doãn Phong