VPCP cho biết đã nhận được tờ trình số 3346/TTr-BQP ngày 25-4-2015 của Bộ Quốc phòng, đề nghị chuyển nguyên trạng Học viện về Viettel.

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, VPCP đề nghị 5 Bộ TT&TT, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụ, Lao động-Thương binh & xã hội có ý kiến về đề nghị này của Bộ Quốc phòng. Thời hạn lấy ý kiến là trước ngày 12/5/2015.

Tuy nhiên, ngày 5/5 vừa qua, phía Học viện đã có công văn gửi lên Bộ TT&TT, kiến nghị được tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ mà không chuyển về Viettel như đề xuất của Bộ Quốc phòng. Theo quan điểm của Học viện, mô hình này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sự ổn định, phát triển của Học viện nói riêng và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nguồn nhân lực ngành thông tin - truyền thông, cho các doanh nghiệp thông tin - truyền thông và cho xã hội. "Đây cũng là tâm nguyện và quyền lợi chính đáng của tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên của Học viện", công văn khẳng định.

Học viện Công nghệ BC-VT là một học viện lớn, có bề dày trên 60 năm nghiên cứu, đào tạo và phát triển, có uy tín trong nước và quốc tế. Trước đây, Học viện trực thuộc Tập đoàn VNPT, tuy nhiên, do thực hiện đề án Tái cơ cấu của Chính phủ, từ ngày 1/7/2014, VNPT đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Bộ TT&TT, tách Học viện ra khỏi doanh nghiệp. Hiện tại, Học viện đang hoạt động dưới mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT nhưng tự chủ về tài chính, không cần tới ngân sách Nhà nước.

Theo VTV