hội nghị trung ương 14

Cập nhập tin tức hội nghị trung ương 14

Hội nghị Trung ương 14 để lại những dấu ấn tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 14 đã để lại những ấn tượng, dấu ấn tốt đẹp.

Hình ảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc tốt đẹp tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc.

"Đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới"

"Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trung ương biểu quyết nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII (tái cử và nhân sự lần đầu) sẽ được xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Các Ủy viên Trung ương thảo luận dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII

Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục làm việc ngày thứ ba thảo luận nhiều nội dung, trong đó có thảo luận dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII.

Thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương

Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 khai mạc sáng 14/12 là xem xét và thảo luận dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.

Chắc chắn không thể ‘chạy’ 173 ủy viên TƯ được

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang, trong công tác cán bộ nên để tập thể quyết định theo tinh thần thật sự dân chủ. Như hội nghị TƯ 14 lấy phiếu giới thiệu cán bộ muốn chạy chắc chắn không thể chạy 173 ủy viên TƯ.

Bộ Chính trị không hề phân tán như thông tin bịa đặt

Trong TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán như những thông tin xấu, độc đưa ra.

Ngày họp cuối cùng, hội nghị TƯ 14 biểu quyết nhân sự

Trong ngày làm việc cuối cùng, hội nghị Trung ương 14 đã bỏ phiếu biểu quyết nhân sự.

Bỏ phiếu kín đề cử chức danh Tổng bí thư

Trung ương đã bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH.

Trung ương biểu quyết nhân sự 'đặc biệt' tái cử

Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự thuộc trường hợp "đặc biệt" khóa 11 tái cử khoá 12 với số phiếu rất tập trung.

Trung ương thảo luận tại tổ về nhân sự, TPP

Trưởng Ban Tổ chức TƯ đọc các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của TƯ tại hội nghị lần thứ 13.

Trung ương đánh giá tác động tham gia TPP

Hội nghị Trung ương 14 đánh giá tác động của việc tham gia hiệp định TPP.

Hội nghị TƯ 14 bàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Trong 3 ngày họp, các ủy viên TƯ tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12.