Hội nghị Trung ương 14 tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Sáng nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành TƯ đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc.

Hội nghị lần này sẽ bàn về các nội dung: Thảo luận, thông qua chủ trương ký hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội Đảng 12.

{keywords}

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với nội dung chương trình trên đây, hội nghị TƯ lần này thời gian họp không dài, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhấn mạnh chúng ta đang bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng, Tổng bí thư đề nghị các vị ủy viên TƯ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra.

Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra từ 11-13/1.

Theo Chinhphu.vn

Đề cử 4 chức danh chủ chốt