Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII khai mạc sáng ngày 14/12. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất. Ảnh: TTXVN

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương họp phiên khai mạc tại hội trường và nghe nhiều báo cáo quan trọng.

Cụ thể, sau khi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc, các đại biểu nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của ĐBQH, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của ĐBQH, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo báo cáo Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 trình Đại hội XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Báo cáo của Bộ Chính trị về tiếp thu và giải trình những ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, ĐBQH, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

{keywords}
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Ngoài ra, hội nghị cũng lắng nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII.

Sau đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIII của Đảng, Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; Tờ trình của Bộ Chính trị về nội dung, thời gian và Chương trình Đại hội XIII của Đảng.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thu Hằng 

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.