- Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh các nội dung được hội nghị TƯ 8 thông qua là những vấn đề quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự Đại hội 13

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như 'con lươn, con chạch'

Kiểm tra sai phạm trong bổ nhiệm để chuẩn bị nhân sự khóa 13

Phát biểu khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung TƯ 8 khoá 12 của Đảng sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết hội nghị TƯ 8 diễn ra vào giữa nhiệm kỳ khóa 12, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 và khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội 13.

Hội nghị TƯ 8 đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ; Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển; Kết luận về kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

"Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thực hiện ngay Quy định về trách nhiệm nêu gương

Ông Trần Quốc Vượng cho biết, tại hội nghị hôm nay, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trong quá trình xây dựng đề án, dành thời gian giới thiệu Nghị quyết, Kết luận của TƯ một cách khá chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận và quyết định của TƯ.

Từ đó, hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, mới, cốt lõi… để giới thiệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

Hội nghị lần này có cán bộ chủ chốt từ cấp huyện và xã, phường, thị trấn tham dự tại các điểm cầu trong cả nước.

"Đề nghị các đồng chí nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, nghiên cứu tài liệu, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình. Sau hội nghị đề nghị các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể tổ chức việc triển khai học tập quán triệt Nghị quyết, Quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình", Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Ông cũng lưu ý, quá trình học tập, tuyên truyền nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là thực hiện ngay Quy định về trách nhiệm nêu gương.

Không điều động về Trung ương cán bộ bị kỷ luật, uy tín sụt giảm

Không điều động về Trung ương cán bộ bị kỷ luật, uy tín sụt giảm

Không điều động về TƯ, địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín sụt giảm.

Nếu 200 ủy viên Trung ương gương mẫu sẽ lan tỏa rất lớn

Nếu 200 ủy viên Trung ương gương mẫu sẽ lan tỏa rất lớn

Nếu gần 200 ủy viên TƯ khoá 12 thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn.

Thu Hằng