- Cùng với nội dung bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới, hôm nay, QH tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

"Tại kỳ họp thứ nhất QH khóa 13, ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, được QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN VN. Trong thời gian đảm nhận chức vụ, ông Trương Tấn Sang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

"Nay do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12, căn cứ điều 74 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, điều 11 luật Tổ chức QH, điều 39 nội quy kỳ họp QH, UBTVQH trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang".

{keywords}
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay, QH sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Sau khi công bố kết quả, QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Trước khi kết thúc ngày làm việc, UBTVQH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các ĐB thảo luận ở đoàn.

Tân Chủ tịch nước sẽ được bầu và ra mắt vào thứ 7 tuần này.

Linh Thư - Hồng Nhì