Hơn 50 trường đại học chuyển sang học trực tuyến

Hàng loạt trường đại học trên cả nước đã phát đi thông báo khẩn tới sinh viên, giảng viên về việc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Danh sách các trường chuyển sang dạy học trực tuyến:

STT

Tên trường

Lịch học

1

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Chuyển dạy và học lý thuyết, bài tập sang hình thức trực tuyến từ ngày 4-9/5.

Học phần thí nghiệm, thực hành sẽ tạm dừng và được bố trí lịch học bù sau.

2

Trường ĐH Ngoại thương

Sinh viên tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh học trực tuyến từ ngày 4-16/5.

Sinh viên tại cơ sở TP.HCM sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của cơ sở.

3

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

4

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Việc thi kết thúc học phần, thực hành, thí nghiệm, giáo dục thể chất vẫn triển khai theo hình thức trực tiếp.

5

Trường ĐH Mở Hà Nội

Chuyển toàn bộ hoạt động dạy - học và sự kiện đông người tham gia sang hình thức trực tuyến.

6

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

7

Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

8

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

9

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

10

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

11

Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

12

Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

13

Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5.

14

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm hoãn đợt thi giữa học kỳ II (2020 - 2021).

15

Học viện Ngân hàng

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

16

Học viện Tài chính

Học viện tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 4- 25/5.

17

Trường ĐH Thương mại

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5.

Riêng các lớp học tại cơ sở Hà Nam thực hiện theo thông báo ngày 1/5 về việc học trực tuyến.

18

Trường ĐH Thủy lợi

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

19

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

20

Trường ĐH Sư phạm 2

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

21

Trường ĐH Điện lực

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

22

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

23

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

24

Trường ĐH Khoa học

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

25

Trường ĐH Y Dược

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

26

Trường ĐH Nông Lâm

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

27

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

28

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

29

Trường ĐH Dược Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5.

Lịch thực tập, seminar, lịch thi các khóa vẫn thực hiện tập trung tại trường theo kế hoạch.

30

Học viện Quản lý Giáo dục

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

31

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

32

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

33

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

34

Trường ĐH Công đoàn

Sinh viên tạm thời chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ. Lịch học trực tuyến sẽ triển khai từ ngày 6/5 đến từng đơn vị, khóa, lớp, từng sinh viên.

35

Trường ĐH Nội vụ

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

36

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

37

Trường ĐH Xây dựng

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

38

Trường ĐH Lâm nghiệp

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

39

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5.

Từ ngày 10/5, các lớp tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II. Nếu diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cần phải điều chỉnh kế hoạch và tiến độ đào tạo, nhà trường sẽ thông báo cụ thể vào ngày 7/5.

40

Học viện Chính sách và Phát triển

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

41

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

42

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

43

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Sinh viên chính quy các khóa học trực tuyến từ ngày 4-18/5.

44

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

45

Học viện Ngoại giao

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

46

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Sinh viên chính quy các khóa học trực tuyến từ ngày 4-16/5.

47

Trường ĐH Thăng Long

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên thi học kỳ II tại trường từ ngày 4-9/5 phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. 

48

Trường ĐH Phenikaa

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

49

Trường ĐH Đại Nam

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

50

Trường ĐH Thành Đô

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

51

Trường ĐH Phương Đông

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

52

Trường ĐH Hòa Bình

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

53

Trường ĐH Văn Hiến

Sinh viên tạm dừng học tập trung từ ngày 4-9/5. Lịch thi kết thúc học phần từ ngày 4-8/5 dời sang từ ngày 17-22/5.

54

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Sinh viên các lớp lý thuyết chuyển sang học online từ 4-9/5.

Những lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải thực hiện giãn cách và yêu cầu “5K” của Bộ Y tế.

55

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Từ ngày 4-9/5, tất cả lịch học lý thuyết tại trường chuyển sang hình thức trực tuyến, tạm ngưng thi tại phòng máy tính

 

Thúy Nga

Thầy giáo trở thành F1 vì lái taxi chở nhân viên quán bar dương tính Covid-19

Thầy giáo trở thành F1 vì lái taxi chở nhân viên quán bar dương tính Covid-19

Một thầy giáo Trường THPT Phạm Công Bình (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) trở thành F1 sau khi chở nhân viên quán bar Sunny trên xe taxi.

tin nổi bật

Công an thông tin vụ bé 5 tuổi tử vong sau bữa trưa tại trường mầm non

Công an thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có báo cáo ban đầu vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau khi ăn trưa tại trường Mầm non Tăng Bạt Hổ.

Bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa trưa ở trường: Loại trừ nguyên nhân ngộ độc

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang trưng cầu giám định pháp y bé trai tử vong sau khi ăn trưa tại trường mầm non, bước đầu loại trừ nguyên nhân do ngộ độc, sặc thức ăn.

Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đình chỉ vụ án hình sự vụ việc phụ huynh cầm dao xông vào Trường Tiểu học Sơn Lâm đe dọa, bắt thầy hiệu trưởng quỳ xin lỗi suốt 6 phút.

Bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa trưa ở trường mầm non

Lực lượng chức năng đang làm rõ việc một bé trai học tại Trường mầm non Tăng Bạt Hổ (tỉnh Bình Định) tử vong chưa rõ nguyên nhân sau buổi ăn trưa.

Thái Bình: Nam sinh lớp 10 đâm bạn tử vong ngay trước cổng trường

Từ việc trêu đùa nhau rồi xảy ra xô xát, nam sinh lớp 10 ở Thái Bình đã đâm bạn học tử vong ngay trước cổng trường.

Hiệu trưởng và học sinh Ischool mặc niệm tưởng nhớ nam sinh qua đời

Sáng nay (28/11) - buổi đầu tiên trở lại lớp sau vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, học sinh cùng giáo viên Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nam sinh qua đời trong vụ việc.

Ít được để tâm, bạo lực học đường về tinh thần đang dẫn đến hậu quả

Thời gian qua xảy ra một số vụ học sinh tự tử, mà không ít trong đó xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng hay xích mích với bạn bè. Có thể thấy, bạo lực học đường về tinh thần đang dẫn đến những hậu quả.

Phụ huynh 'tố' trường ấn định mức thu 308 triệu đồng xã hội hóa quỹ khen thưởng

UBND tỉnh Cà Mau chuyển đơn phản ánh của phụ huynh đến Sở GD-ĐT xác minh xem xét, xử lý sự việc một trường ở huyện Thới Bình vận động thu tiền xã hội hóa.

Nữ sinh tử vong do trượt ngã từ tầng 2

Trong lúc trèo lên mái che hành lang, một nữ sinh lớp 11 ở Phú Thọ không may trượt chân ngã từ tầng 2, dẫn đến tử vong.

Một loạt học sinh tiểu học ở Tiền Giang nôn ói sau khi uống sữa

Sau khi uống sữa tại trường, 14 em học sinh tiểu học ở Tiền Giang bị đau bụng, nôn ói, được bác sĩ truyền dịch.

Phụ huynh trường Ischool yêu cầu lắp camera sau vụ hơn 600 học sinh ngộ độc

Trước khi cho con trở lại lớp, phụ huynh muốn trường Ischool Nha Trang lắp camera theo dõi ở hành lang, khu vực công cộng và kiểm soát an toàn thực phẩm lẫn nguồn nước.

Cha nữ sinh Huế đau đớn nghĩ đến lý do con nhảy sông

Sau hơn nửa ngày tìm kiếm nữ sinh lớp 9 ở Huế nhảy sông Bồ mất tích, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

14 học sinh Ischool Nha Trang vẫn điều trị trong bệnh viện

Sức khỏe các học sinh trường Ishool Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngộ độc thực phẩm đã qua giai đoạn nặng, nhưng vẫn còn 14 em tiếp tục điều trị tại các bệnh viện.

Nữ sinh Huế bỏ xe trên cầu, nhảy xuống sông mất tích

Sau khi chạy xe đạp điện lên khu vực cầu An Lỗ (xã Phong An, huyện Phong Điền) nữ sinh Tr. bất ngờ bỏ xe và đôi dép lại trên cầu, nhảy xuống sông Bồ trong đêm.

Hiệu trưởng Ischool Nha Trang: Vụ việc quá sức tưởng tượng của tôi

Chứng kiến hàng trăm học sinh trên giường bệnh do ngộ độc thực phẩm, thầy hiệu trưởng Phạm Hữu Bình thấy đau xót vì chưa làm tròn trách nhiệm.