Hơn 50 trường đại học chuyển sang học trực tuyến

Hàng loạt trường đại học trên cả nước đã phát đi thông báo khẩn tới sinh viên, giảng viên về việc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Danh sách các trường chuyển sang dạy học trực tuyến:

STT

Tên trường

Lịch học

1

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Chuyển dạy và học lý thuyết, bài tập sang hình thức trực tuyến từ ngày 4-9/5.

Học phần thí nghiệm, thực hành sẽ tạm dừng và được bố trí lịch học bù sau.

2

Trường ĐH Ngoại thương

Sinh viên tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh học trực tuyến từ ngày 4-16/5.

Sinh viên tại cơ sở TP.HCM sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của cơ sở.

3

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

4

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Việc thi kết thúc học phần, thực hành, thí nghiệm, giáo dục thể chất vẫn triển khai theo hình thức trực tiếp.

5

Trường ĐH Mở Hà Nội

Chuyển toàn bộ hoạt động dạy - học và sự kiện đông người tham gia sang hình thức trực tuyến.

6

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

7

Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

8

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

9

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

10

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

11

Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

12

Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

13

Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5.

14

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm hoãn đợt thi giữa học kỳ II (2020 - 2021).

15

Học viện Ngân hàng

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

16

Học viện Tài chính

Học viện tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 4- 25/5.

17

Trường ĐH Thương mại

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5.

Riêng các lớp học tại cơ sở Hà Nam thực hiện theo thông báo ngày 1/5 về việc học trực tuyến.

18

Trường ĐH Thủy lợi

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

19

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

20

Trường ĐH Sư phạm 2

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

21

Trường ĐH Điện lực

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

22

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

23

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

24

Trường ĐH Khoa học

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

25

Trường ĐH Y Dược

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

26

Trường ĐH Nông Lâm

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

27

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

(ĐH Thái Nguyên)

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

28

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

29

Trường ĐH Dược Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5.

Lịch thực tập, seminar, lịch thi các khóa vẫn thực hiện tập trung tại trường theo kế hoạch.

30

Học viện Quản lý Giáo dục

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

31

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

32

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

33

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

34

Trường ĐH Công đoàn

Sinh viên tạm thời chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ. Lịch học trực tuyến sẽ triển khai từ ngày 6/5 đến từng đơn vị, khóa, lớp, từng sinh viên.

35

Trường ĐH Nội vụ

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

36

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.

37

Trường ĐH Xây dựng

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

38

Trường ĐH Lâm nghiệp

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

39

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5.

Từ ngày 10/5, các lớp tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II. Nếu diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cần phải điều chỉnh kế hoạch và tiến độ đào tạo, nhà trường sẽ thông báo cụ thể vào ngày 7/5.

40

Học viện Chính sách và Phát triển

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

41

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

42

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

43

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Sinh viên chính quy các khóa học trực tuyến từ ngày 4-18/5.

44

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

45

Học viện Ngoại giao

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

46

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Sinh viên chính quy các khóa học trực tuyến từ ngày 4-16/5.

47

Trường ĐH Thăng Long

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên thi học kỳ II tại trường từ ngày 4-9/5 phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. 

48

Trường ĐH Phenikaa

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

49

Trường ĐH Đại Nam

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

50

Trường ĐH Thành Đô

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

51

Trường ĐH Phương Đông

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

52

Trường ĐH Hòa Bình

Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.

53

Trường ĐH Văn Hiến

Sinh viên tạm dừng học tập trung từ ngày 4-9/5. Lịch thi kết thúc học phần từ ngày 4-8/5 dời sang từ ngày 17-22/5.

54

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Sinh viên các lớp lý thuyết chuyển sang học online từ 4-9/5.

Những lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải thực hiện giãn cách và yêu cầu “5K” của Bộ Y tế.

55

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Từ ngày 4-9/5, tất cả lịch học lý thuyết tại trường chuyển sang hình thức trực tuyến, tạm ngưng thi tại phòng máy tính

 

Thúy Nga

Thầy giáo trở thành F1 vì lái taxi chở nhân viên quán bar dương tính Covid-19

Thầy giáo trở thành F1 vì lái taxi chở nhân viên quán bar dương tính Covid-19

Một thầy giáo Trường THPT Phạm Công Bình (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) trở thành F1 sau khi chở nhân viên quán bar Sunny trên xe taxi.

tin nổi bật

'Trọng học, hiếu học phải trở thành giá trị căn cốt của người Việt'

“Trọng học, hiếu học, học đi đôi với hành, học tập suốt đời… phải trở thành những giá trị căn cốt, cơ bản của hệ giá trị con người Việt Nam” - đây là chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hiệu trưởng 'mượn' bàn ghế cho lớp 1 ngồi học có trái quy định?

Theo Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh, chưa vận động xã hội hóa thành công nhưng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh đã 'mượn' bàn ghế cho lớp 1 ngồi học mà không báo cáo lên Phòng là trái quy định.

Hiệu trưởng giải thích thế nào về việc 'vận động góp 1,3 tỷ tiền quỹ phụ huynh'?

Có phải Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM) vận động đóng 1,3 tỷ tiền quỹ phụ huynh để khen thưởng học sinh, chi cho các hoạt động văn hoá văn nghệ...?

Học sinh lập 'Siêu thị đồng phục' miễn phí, hỗ trợ bạn khó khăn

Với mong muốn giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn có đủ đồng phục đi học mỗi ngày, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) đã xây dựng mô hình “Siêu thị đồng phục 0 đồng”.

Những cử nhân đặc biệt tại lễ tốt nghiệp của ĐH Thành Đô

Vợ chồng cùng tốt nghiệp hay một ‘dược sĩ hạt tiêu"… là những sinh viên đặc biệt có mặt tại lễ trao bằng tốt nghiệp của ĐH Thành Đô.

Hà Nội nêu rõ 7 khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không được thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu tiền để khen thưởng giáo viên hay mua sắm đồ dùng dạy học cho trường, lớp...

Ứng phó bão số 4, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học từ ngày mai

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 (bão Noru), ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị và TT-Huế vừa phát công văn gửi các trường thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (27/9).

Mái che trường học ở Sài Gòn đổ sập do gió lớn

Trưa nay, tại TP.HCM, mái che sân Trường Trung học Thực hành (Trường ĐH Sài Gòn) bất ngờ bị đổ sập do gió lớn.

Trường học 'mở đường' để đánh thức lòng biết ơn trong mỗi học sinh

Tại Trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức (Hà Nội) có một con đường độc đáo mà ngày nào học sinh cũng phải đi qua.

Học sinh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng nghỉ học để tránh bão số 4

Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tạm dừng việc dạy và học trong toàn tỉnh từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới để phòng, chống bão số 4.

Thầy giáo ở TP.HCM bị tố xô xát với phụ huynh về việc học thêm

Thầy giáo ở Trường THPT Trương Vĩnh Ký, TP.HCM bị tố có xô xát với phụ huynh khi trao đổi về vấn đề học tập của học sinh.

Cựu học sinh chuyên Văn 'phát hiện' lý do trẻ con ghét Toán

Đến giờ mình mới hiểu vì sao phần lớn trẻ em ghét Toán. Vì môn Toán chủ yếu dùng từ Hán Việt. Đọc một đề toán có hai dòng toàn những từ như: đa thức, nhân tử, bội với chẳng ước… thì bộ não trẻ em dễ bị nhức mỏi.

Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam tổ chức triển lãm khoa học về Trăng

CLB Society of Open Science - CLB Khoa học trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa tổ chức một triển lãm có chủ đề là "Nguyệt".

Trung tâm Anh ngữ xin lỗi phụ huynh sau khi đột ngột đóng cửa

Mới đây, một số phụ huynh phản ánh việc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mở lớp chiêu sinh dạy học nhưng bất ngờ "bốc hơi" từ tháng 8/2022, "ôm" theo học phí của hàng chục học sinh.

Trung tâm Anh ngữ ở Đắk Lắk đóng cửa nhưng không hoàn trả học phí

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra một trung tâm Anh ngữ bất ngờ đóng cửa nhưng không hoàn trả học phí.