Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội công nhận 20 trường đạt Cấp độ 3, trong đó có 7 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 7 trường THCS và 1 trường THPT; Công nhận 45 trường đạt Cấp độ 2, trong đó có 10 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 22 trường THCS, 3 trường THPT; Công nhận 1 trường THPT đạt Cấp độ 1.

Quyết định này có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. 

66 trường học được công nhận kiểm định chất lượng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trước đó, năm 2022, Sở GD-ĐT Hà Nội đã cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 196 trường. Việc công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục là điều kiện để các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến tháng 12/2022, đã có 22 trường học được UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Sở GD- Hà Nội đang thực hiện đánh giá để đề nghị công nhận đạt chuẩn mới cho 43 trường và công nhận đạt chuẩn lại cho 109 trường.