- Nội dung quan trọng của kỳ họp khai mạc sáng nay là miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH và bầu các nhân sự thay thế.

Kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 chỉ kéo dài 19 ngày nhưng dành đến 10 ngày rưỡi cho công tác nhân sự.

Nội dung này bao gồm miễn nhiệm một số chức danh nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH và bầu các nhân sự thay thế cho các chức danh này.

{keywords}
Đại biểu QH khóa 13 họp kỳ cuối cùng bắt đầu từ hôm nay. Ảnh: Hoàng Long

Một số ủy viên Bộ Chính trị đã nhận nhiệm vụ mới như Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng cũng sẽ được bãi nhiệm các chức danh đang giữ trong Chính phủ.

Theo giải thích của Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, công tác nhân sự được tiến hành vào kỳ họp cuối không có gì mâu thuẫn với luật định, theo đó cho phép kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ. Các chức danh kể trên cần kiện toàn vì sau Đại hội Đảng 12, những người đang giữ các vị trí này không tái cử Ban chấp hành TƯ.

Nội dung này chiếm thời lượng lớn là do các bước miễn nhiệm và bầu đều có quy trình theo luật định.

Sau Đại hội Đảng 12, Trung ương đã nhất trí cao giới thiệu các ông, bà Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân PhúcNguyễn Thị Kim Ngân để QH xem xét bầu vào các chức Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch QH.

Nội dung nhân sự sẽ bắt đầu vào ngày 31/3. Trước đó, QH dành thời gian để hoàn thành chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của nhiệm kỳ này.

Dự kiến các dự luật Tiếp cận thông tin, Báo chí sửa đổi và Dược sửa đổi sẽ được thảo luận lần cuối và biểu quyết thông qua.

QH cũng sẽ thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, QH, các cơ quan của QH; Chính phủ, Thủ tướng; Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước...

10 phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trong đó có phiên khai mạc, bế mạc và một số phiên thảo luận quan trọng.

Chung Hoàng