Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc nhà nước tỉnh. Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quản lý thu, chi tài chính bằng tiền mặt theo quy định, hạn chế tối đa, tiến tới không sử dụng tiền mặt trong hoạt động tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh đăng ký thanh toán cá nhân từ ngân sách nhà nước qua tài khoản ngân hàng đối với cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố; chỉ đạo cơ quan quản lý thu, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vi giao dịch trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước huyện, thị xã triển khai qua hệ thống Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Ảnh minh họa: Hải Đăng.

Đối với các cơ quan trực tiếp quản lý thu, khi quá trình ra quyết định thu ngân sách nhà nước, thu phạt, thu khác cần ghi rõ khoản nộp tiền tại Văn phòng Kho bạc nhà nước Hưng Yên hoặc Kho bạc nhà nước huyện, thị xã; đồng thời hướng dẫn người nộp tới địa điểm nộp tiền là tại trụ sở chính và các điểm giao dịch Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu.

Kho bạc nhà nước Hưng Yên cần phối hợp với các đơn vị hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, phấn đấu 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước được thực hiện trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị giao dịch, hệ thống ngân hàng triển khai thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước qua Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Anh Hào