Ngày 5/8, UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Ông Tuyến khi là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Hưng Yên, trong chỉ đạo vụ việc thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số 354/QĐ-CCTHA ngày 5/6/2014 đã thiếu kiểm tra hồ sơ và việc tham mưu của Chấp hành viên.

Cán bộ này ký, ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 61/QĐ-CCTHADS ngày 11/8/2020.

Quyết định trên được xác định là thiếu căn cứ, không đúng quy định của pháp luật. 

Ông Đoàn Minh Tuyến đã vi phạm Điểm b, Khoản 2, Điều 32 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.