Việc kết nối và hủy kết nối giữa Apple Watch và iPhone thông thường sẽ có mặt cả 2 thiết bị. Tuy nhiên trong trường hợp iPhone đã hư hại, hoặc bị thất lạc, người dùng vẫn có một số cách để hủy kết nối.

Một trong những cách hủy kết nối Apple Watch không cần iPhone, đó là vào icloud.com và đăng nhập bằng tài khoản Apple ID (xem hướng dẫn ở đây). Bên cạnh đó người dùng có thể thao tác ngay trên chính Apple Watch.

Cách hủy ghép đôi Apple Watch trên Apple Watch không cần iPhone

Trước hết hãy mở khóa Apple Watch, vào mục Settings => General.

{keywords}
Hãy mở khóa Apple Watch, vào mục Settings.

 

{keywords}
Chọn mục General.

Bước tiếp theo, hãy vào mục Reset, và bấm "Erase All Content and Settings".

{keywords}
Vào mục Reset.

 

{keywords}
Bấm "Erase All Content and Settings".

Đến đây người dùng có thể chọn giữ lại gói cước mạng di động để ghép nối với iPhone khác. Sau khi nhập password, hãy bấm "Erase All" để bắt đầu hủy kết nối iPhone cũ.

{keywords}
Hãy bấm "Erase All" để bắt đầu hủy kết nối iPhone cũ.

Anh Hào

Hướng dẫn hủy ghép đôi Apple Watch khi iPhone hỏng

Hướng dẫn hủy ghép đôi Apple Watch khi iPhone hỏng

Một trong những cách để hủy kết nối Apple Watch không cần iPhone, đó là vào icloud.com và đăng nhập bằng tài khoản Apple ID.