Cách tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16

iOS 16 sẽ hỗ trợ người dùng chia sẻ thư viện ảnh với 5 người khác, trong một thư mục gọi là Shared Library. Shared Library có thể cập nhật ngay ảnh và video mà bạn vừa quay chụp xong, đồng thời tất cả mọi người trong nhóm đều có thể thêm sửa xóa file.

Để tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16, người dùng cần vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library" và bấm nút "Start Setup". Nếu cần hãy xem hướng dẫn cụ thể về cách tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16 ở đây.

Cách thêm người chia sẻ thư viện ảnh Shared Library trên iOS 16

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể thêm người mới vào nhóm chia sẻ ảnh nếu muốn. Lưu ý rằng các thành viên đều đã phải cập nhật lên iOS 16 mới có thể hoạt động.

Trước hết người dùng cũng cần vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library". Bước tiếp theo, hãy bấm "Add Participants" để thêm người vào nhóm chia sẻ ảnh. Sau đó bạn có thể gửi lời mời tham gia qua tin nhắn.

Nếu cần hãy xem hướng dẫn cụ thể về cách thêm người chia sẻ thư viện ảnh Shared Library trên iOS 16 ở đây.

Cách lưu ảnh chụp vào Shared Library iOS 16

Shared Library có thể cập nhật ngay ảnh và video mà bạn vừa quay chụp xong, với một thao tác thiết lập đơn giản. Người dùng có thể cài đặt tự động lưu ảnh vào Shared Library, hoặc thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp. 

Để cài đặt lưu ảnh vào Shared Library, người dùng vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library" => "Sharing from Camera", rồi bật lựa chọn "Sharing from Camera". Nếu cần hãy xem hướng dẫn cụ thể về cách lưu ảnh chụp vào Shared Library iOS 16 ở đây.

Anh Hào