Mã số bảo hiểm xã hội là mã định danh duy nhất được cấp cho một cá nhân ghi nhận quá trình tham gia tất cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ, chính sách được hưởng trọn đời.

Mã số bảo hiểm xã hội được cấp từ trẻ em được sinh ra sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho đến đối tượng hưu trí, hưởng tử tuất. Mã số bảo hiểm xã hội được kết nối với dữ liệu hộ gia đình trên hệ thống dữ liệu dân cư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mã số bảo hiểm xã hội bao gồm 10 ký tự bằng số, được kết nối với dữ liệu hộ gia đình, và được thể hiện trên Sổ Bảo hiểm xã hội và Thẻ Bảo hiểm y tế. Thời gian qua, người tham gia đã có Sổ Bảo hiểm xã hội thì được bảo lưu số Sổ Bảo hiểm xã hội và làm mã số bảo hiểm xã hội.

Hướng dẫn cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội

Như đã nêu ở trên, mã số bảo hiểm xã hội là mã định danh duy nhất của mỗi người khi tham gia các chế độ bảo hiểm khác nhau. Mã số bảo hiểm xã hội vì thế rất quan trọng khi chúng ta làm các thủ tục khác nhau hoặc cần tra cứu thông tin.

Để tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, chúng ta có thể vào tìm công cụ tra cứu trên Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, baohiemxahoi.gov.vn, hoặc vào trực tiếp ở đây. Sau đó, chúng ta nhập các thông tin cần thiết như tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã, cùng với nhập họ tên và ngày sinh (hoặc số CMND) để tra cứu.

b1-huong-dan-tra-cuu-ma-so-bao-hiem-xa-hoi-bhxh-cach-tra-cuu-ma-so-bao-hiem-xa-hoi-bang-so-cmnd.jpg

Để tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, chúng ta có thể vào tìm công cụ tra cứu trên Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, baohiemxahoi.gov.vn, hoặc vào trực tiếp ở đây. Sau đó, chúng ta nhập các thông tin cần thiết như tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã, cùng với nhập họ tên và ngày sinh (hoặc số CMND) để tra cứu.

Kết quả tra cứu có cả mã số bảo hiểm xã hội và mã hộ:

b2-huong-dan-tra-cuu-ma-so-bao-hiem-xa-hoi-bhxh-cach-tra-cuu-ma-so-bao-hiem-xa-hoi-bang-so-cmnd.jpg