Công an xã Phìn Hồ hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

UBND huyện Nậm Pồ đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và Quyết định số 333/QÐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai thực hiện Ðề phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Huyện đã thành lập tổ công tác đặc biệt tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VneID; đã lựa chọn địa bàn xã Nà Hỳ làm điểm.

Từ khi được thành lập đến nay tổ công tác đã triển khai thực hiện đến 15/15 xã, tổ chức 125 buổi tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt thành công 14.974 tài khoản định danh điện tử. Trong đó mức 1: 5.106 tài khoản, mức 2: 9.868 tài khoản, tích hợp 22.969 hồ sơ định danh điện tử.

Công an huyện với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Ðề án 06 huyện đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện Ðề án 06 trên địa bàn.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung triển khai các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững, lâu dài.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức để đưa Ðề án đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tới nay, huyện Nậm Pồ đã đạt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình Ðề án đặt ra. Cụ thể, đăng ký thường trú: 6.399 hồ sơ; đăng ký tạm trú: 637 hồ sơ... Tiến hành làm sạch và đồng bộ 59.772 dữ liệu lên hệ thống dữ liệu dân cư; công tác làm sạch dữ liệu căn cước công dân (CCCD) với dữ liệu dân cư đã làm sạch 581/855 trường hợp.

Tính đến ngày 21/5/2023 Công an huyện đã hoàn thành 100% việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho toàn bộ công dân có mặt tại địa bàn, đủ điều kiện cấp CCCD. Công tác thu nhận tài khoản định danh điện tử, đã thu nhận 24.529 tài khoản định danh và cài đặt, kích hoạt 14.227 tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Ban Chỉ đạo Ðề án 06 huyện quan tâm quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính các cấp chấp hành nghiêm quy định của Nghị định số 104/2022/NÐ-CP Chính phủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Kết quả, đã giải quyết 25 dịch vụ công thiết yếu theo Ðề án 06. Công tác số hóa hồ sơ tàng thư cư trú đã thực hiện được 6.686/11.070 hồ sơ; chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với lực lượng Công an làm sạch 53.505/59.364 dữ liệu bảo hiểm đồng bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Ðề án 06 trên địa bàn huyện Nậm Pồ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, Nậm Pồ là huyện vùng cao, tỷ lệ hộ nghèo cao, hiện toàn huyện vẫn còn 18 bản và 10 nhóm chưa có điện lưới, 11 bản và 5 nhóm chưa có sóng điện thoại, 41 bản và 6 nhóm có sóng điện thoại nhưng yếu, chập chờn lúc có, lúc không khó khăn trong việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Việc đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử yêu cầu phải sử dụng sim điện thoại chính chủ, tuy nhiên nhiều người dân vẫn sử dụng sim rác nên không thực hiện được hoặc có dùng sim chính chủ nhưng thường xuyên thay đổi số điện thoại nên không thể kích hoạt các tài khoản định danh...

Nhiều công dân không có điện thoại, không biết chữ vì thế không tự thực hiện được thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Ðề án 06, huyện Nậm Pồ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho số công dân đủ điều kiện, tích hợp định danh điện tử cho 100% công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch, thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công (không tiếp nhận trực tiếp) nhằm tạo thói quen và khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp trong công tác thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

 Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên dịch công.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ.

  Theo Sầm Phúc (Báo Điện Biên Phủ)