IIHS

tin tức về IIHS mới nhất

Túi khí đầu gối không có tác dụng trong tai nạn?icon
Ô tô - Xe máy09/08/20190

Túi khí đầu gối không có tác dụng trong tai nạn?

Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) vừa đưa ra một thực tế đáng buồn, các túi khí đầu gối không mang lại những lợi ích bảo vệ an toàn đáng kỳ vọng.