Trong tuần này cùng với iOS 16.2 Beta 2, iOS 16.1.1 cũng đã được phát hành. iOS 16.1.1 chú trọng vào sửa lỗi, và là phiên bản người dùng nên cập nhật sớm.

iOS 16.1.1 sửa lỗi gì?

iOS 16.1.1 giới hạn thời gian 10 phút khi người dùng iPhone ở Trung Quốc chia sẻ kết nối AirDrop tới tất cả mọi người xung quanh.

Lỗi hệ thống quảng cáo SKAdNetwork được vá lỗi trên iOS 16.1.1.

Quan trọng hơn, iOS 16.1.1 sửa lỗi WiFi mất kết nối đột ngột, nhất là giữa lúc gọi FaceTime.

Người dùng iOS 16.1.1 đã không còn gặp vấn đề gì khi điều chỉnh âm lượng ngay lúc đang thực hiện cuộc gọi.

Và cuối cùng, iOS 16.1.1 sửa lỗi iPhone 8 hoặc đời máy mới hơn có khả năng bị tắt app đột ngột hoặc bị thực thi lệnh điều khiển.

Anh Hào