John Nash

Cập nhập tin tức John Nash

Góc khuất cuộc đời nhà toán học “một tâm hồn đẹp”

 Vị giáo sư ở trường đại học - người viết thư giới thiệu Nash sang Princeton chỉ viết một câu duy nhất: "Chàng trai này là một thiên tài".

Người vợ phía sau cuộc đời nhà toán học vĩ đại

Sylvia Nasar – tác giả cuốn “Một tâm hồn đẹp” cho rằng việc Nash chọn Larde làm vợ chứng tỏ sự thông minh của ông còn vượt qua cả tài năng toán học.