Kế hoạch kiểm toán năm 2022: Lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm

Ngày 02/12/2021, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 1985/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2022.

{keywords}
 

Theo Quyết định, năm 2022, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 175 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, giảm 6 cuộc so với KHKT năm 2021.

Lĩnh vực NSNN: KTNN thực hiện 01 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2021; 01 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 tại 16 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tại 10 tỉnh/thành phố.

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tại 22 tỉnh/thành phố.

Kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tại 28 tỉnh/thành phố.

Kiểm toán hoạt động: KTNN thực hiện 11 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội và việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu...

Kiểm toán chuyên đề: KTNN thực hiện 26 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó 05 cuộc kiểm toán chuyên đề có phạm vi rộng: Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ; Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tập đoàn, tổng công ty, tỉnh, thành phố; Việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015 - 021 tại một số tỉnh, thành phố; Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố; Công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017 - 2021 tại Quảng Bình, Cà Mau, Lào Cai, Đồng Nai, Bắc Ninh.

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư: KTNN thực hiện 33 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; các dự án trọng điểm kết nối liên vùng khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long; các dự án đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; các dự án trọng điểm ngành điện …

Lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng: KTNN thực hiện 01 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 tại 14 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại.

Kiểm toán 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50%: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Ngân hàng TMCP Quân đội

Lĩnh vực quốc phòng: KTNN thực hiện 01 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 tại 09 đầu mối (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; Tổng cục Kỹ thuật; Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không-Không quân; Quân khu 2, Quân khu 4; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Binh chủng đặc công; Các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng).

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 tại 03 đơn vị: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân; Tổng công ty 319; Tổng công ty Đông Bắc.

Lĩnh vực an ninh, khối cơ quan đảng: KTNN thực hiện 03 cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 tại: Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng, một số Ban Đảng, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng Sản; 24 tỉnh ủy, thành ủy. 02 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư: Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách địa phương xây dựng cho Công an thành phố Hà Nội; Dự án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự trong lực lượng Công an nhân dân (DA258). 01 cuộc kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm hàng dự trữ quốc gia giai đoạn 2020 - 2021 tại Tổng cục Dự trữ - Bộ Tài chính.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động xấu đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, KTNN định hướng tổng số cuộc kiểm toán năm 2022 không tăng so với năm 2021, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động phòng chống dịch, đặc biệt là các cơ quan Y tế, Quốc phòng và An ninh. Bên cạnh đó, KTNN tăng cường các cuộc kiểm toán để xác nhận quyết toán NSNN hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành NSNN; những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phục vụ hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước, KTNN tập trung kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của HĐND các địa phương và Quốc hội; đánh giá việc thực hiện chính sách tài khóa, điều hành NSNN năm 2021 trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 (việc giảm thu NSNN; các giải pháp chi hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thuế và các loại phí, lệ phí, việc thực thi chính sách các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; việc sử dụng quỹ dự trữ quốc gia cho công tác phòng chống dịch Covid-19…); công tác phân bổ, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, việc chi chuyển nguồn của các cấp ngân sách, việc sử dụng tồn ngân KBNN tạm ứng, cho vay, việc phát hành trái phiếu Chính phủ chi đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nợ công,...

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP phục vụ HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê chuẩn quyết toán NSĐP cấp tỉnh hàng năm; Tập trung kiểm toán tổng hợp tại các cơ quan tài chính tổng hợp để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; rút ngắn thời gian kiểm toán; Triển khai các chủ đề kiểm toán toàn ngành theo định hướng và đề cương chung.

Tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương: Lựa chọn kiểm toán các bộ, cơ quan trung ương và đơn vị có quy mô ngân sách lớn, các bộ, cơ quan trung ương chưa được kiểm toán trong 02 năm gần đây để kiểm toán. Đồng thời thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm của các bộ, cơ quan trung ương bên cạnh kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đối với kiểm toán chuyên đề, KTNN lựa chọn một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn.

Trọng tâm trong KHKT 2022 là 02 cuộc kiểm toán chuyên đề "Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ" và "Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tập đoàn, tổng công ty, tỉnh, thành phố". Đây là 02 chủ đề quan trọng phục vụ chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về việc giám sát quá trình quản lý nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Đối với lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán CNTT, KTNN tiếp tục lựa chọn thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các quy định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Lựa chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các chủ đề về môi trường để thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án, KTNN lựa chọn kiểm toán các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, như: đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; một số công trình trọng điểm, giao thông liên vùng ở phía Bắc; dự án đầu tư giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án đầu tư, mở rộng các cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phan Thiết; các tuyến đường ven biển kết nối liên vùng và các khu kinh tế, đô thị lớn ven biển cả nước; hệ thống cảng biển quốc gia, cảng cửa ngõ quốc tế tại các vùng kinh tế trọng điểm; hạ tầng các khu kinh tế ven biển, các dự án bảo vệ môi trường, chống ngập, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN Lựa chọn một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nuớc năm 2021; công tác quản lý tài chính, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước. Ưu tiên kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả…

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng, tổng công ty tài chính, bảo hiểm có quy mô lớn để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tính dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14; việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí; vay không có tài sản bảo đảm để trả lương cho người lao động.

tin nổi bật

Hoàn thiện, phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc đã đạt được một số kết quả quan trọng, khả quan.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện mới

Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong phục hồi và phát triển KTXH, kiểm soát dịch Covid-19

Tỉnh Nam Định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Kiên Giang huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển

Từ những lợi thế và tiềm năng lớn về biển, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng các chương trình và kế hoạch hành động nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình

Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực.

Thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc Tết tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán tới cán bộ ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Quý Mão 2023

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc tết Xuân Quý Mão - 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Y tế: Những quyết sách của Quốc hội đem lại giá trị thực tiễn to lớn cho ngành y

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15, giúp cho ngành y tế giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau đại dịch. Nhìn lại quá trình thực thi Nghị quyết 30 đối với Bộ Y tế, đó là những giá trị thực tiễn vô cùng quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xác định rõ trách nhiệm, xây dựng và thực thi pháp luật

Năm 2022, QĐND Việt Nam ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao....

Trung tướng Lê Tấn Tới: Phát huy truyền thống, nỗ lực hết sức, nâng tầm ủy ban

Năm 2022 là năm để lại nhiều dấu ấn nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Lần đầu tiên trong lịch sử của Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm UB Đối ngoại: Đối ngoại Quốc hội - Động lực quan trọng phát triển đất nước

Năm 2022, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội diễn ra sôi động, ngoại giao nghị viện ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu.

Chủ nhiệm UB KHCN&MT Lê Quang Huy: Từ nhận diện đúng vấn đề giám sát đến tháo gỡ vướng mắc

Chia sẻ về những kết quả, kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng, để triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, phải lựa chọn “đúng và trúng” nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm,

Luôn ưu tiên cao nhất cho sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của đồng bào DTTS

Năm 2023, Hội đồng Dân tộc quyết tâm chung sức, đồng lòng, phấn đấu cùng Quốc hội hoàn thành cao nhất Kế hoạch năm, đồng thời luôn dành ưu tiên cao nhất cho sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của đồng bào các DTTS và vùng miền núi, biên giới.