Thanh tra TP Cần Thơ thanh tra các gói thầu liên quan công ty AIC do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư với các nội dung như: gói thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại Malaysia năm 2014; Gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ năm 2015; Gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ các cấp học và gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ cấp tiểu học, tất cả năm 2016. 

Thanh tra TP Cần Thơ kết luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các gói thầu còn hạn chế, thiếu sót. 

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ 

Cụ thể, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát không có nội dung kiểm tra đối với việc triển khai và thực hiện 4 gói thầu nêu trên.

Việc lập giá kế hoạch, trình thẩm định và phê duyệt danh mục còn hạn chế, thiếu sót, do Sở GD-ĐT không có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp quy định. 

Việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, Thanh tra cho rằng, Giám đốc Sở GD-ĐT phê duyệt hồ sơ yêu cầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mà không căn cứ trên báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp. 

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán, Sở GD-ĐT Cần Thơ đã thanh, quyết toán cho đơn vị trúng thầu chủ yếu dựa trên hợp đồng ký kết với AIC và dựa trên bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu bàn giao tiếp nhận hàng hóa, các biên bản giao nhận tài sản cố định, hóa đơn VAT. 

Đồng thời, trong quá trình thanh toán, Sở GD-ĐT không phát hiện những sai sót của đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị, như cung cấp thiết bị không đúng nguồn gốc xuất xứ; thiếu văn bản đề nghị của nhà thầu trình chủ đầu tư có công văn chấp thuận việc thay đổi thiết bị...

Thanh tra TP Cần Thơ xác định: “Việc cung cấp một số thiết bị không đúng nguồn gốc xuất xứ, có giá trị thấp, chưa xác định được gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Nhưng các hạn chế nêu trên cho thấy việc quản lý đầu tư mua sắm của Sở GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan là chưa chặt chẽ. Trách nhiệm thuộc về nguyên Giám đốc Sở, tổ chuyên gia đấu thầu và tổ mua sắm giai đoạn 2014-2016”.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các gói thầu liên quan đến AIC. 

Yêu cầu Sở GD-ĐT nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nguyên lãnh đạo Sở và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan giai đoạn 2014-2016 do để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Yêu cầu Sở GD-ĐT nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các hiệu trưởng của các trường đã tham gia nghiệm thu. 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư mua sắm, quản lý đấu thầu, quản lý chất lượng trong mua sắm tài sản công... để thực hiện tốt hơn công tác tham mưu trong thời gian tới.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo cấp có thẩm quyền nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT giai đoạn 2014-2016.