Mời quý độc giả theo dõi video:

Trên hàng chục hecta cây ăn trái của các hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số tại Krông Pắk, hệ thống tưới tự động đang cần mẫn “làm việc” giúp cho người dân.

Với những người đồng bào chân lấm tay bùn, việc có những thiết bị hiện tại như thế này vốn chỉ là ước mơ. Thế nhưng nhờ sự hỗ trợ của người “anh em đỡ đầu” là đơn vị Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Pắk, đồng bào không chỉ tiết kiệm được rất nhiều công sức lao động, mà năng suất và sản lượng cây trồng đều được nâng cao, kinh tế gia đình ổn định hơn.

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc triển khai các chương trình, đề án lớn của Trung ương, của tỉnh tại địa phương, huyện đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Để công tác kết nghĩa thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 121-KH/HU, ngày 27/5/2022 về việc điều chỉnh, phân công lại các cơ quan, đơn vị tại huyện kết nghĩa với các thôn, buôn đồng bào DTTS.

Trên địa bàn huyện hiện nay có 71 thôn, buôn đồng bào DTTS trên tổng số 236 thôn, buôn thuộc 13 xã toàn huyện còn khó khăn về kinh tế. Căn cứ tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 124 đơn vị kết nghĩa (41 cơ quan hành chính, 07 doanh nghiệp, 07 trường THPT, 69 đơn vị trường TH và THCS) với hình thức kết hợp xen kẽ giữa các cơ quan hành chính, doanh nghiệp với các đơn vị trường học kết nghĩa với một thôn, buôn ở địa bàn phù hợp, tùy tình hình thực tế và điều kiện của từng đơn vị. Bên cạnh đó chỉ đạo cấp ủy các địa phương nghiên cứu, phân công thêm thôn, buôn người Kinh kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Với tình cảm và trách nhiệm gắn bó với buôn kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị đã triển khai các biện pháp, việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong buôn xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp bà con vay vốn không tính lãi, giúp ngày công lao động, hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón; vận động, hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị còn giúp buôn kết nghĩa xây dựng các tổ tiết kiệm, hướng dẫn cách chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình; mở các lớp đào tạo nghề, liên hệ tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trong buôn…đồng thời tạo điều kiện để bà con đồng bào DTTS có điều kiện được tiếp cận nguồn hỗ trợ con giống, cây giống… giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từ đó thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới…

Ngoài việc giúp đồng bào buôn kết nghĩa xóa đói, giảm nghèo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp giúp buôn xây dựng đời sống văn hóa - xã hội như: trích quỹ phúc lợi, vận động cán bộ, công chức cơ quan đóng góp để xây dựng nhà trẻ, phòng học, nhà văn hóa cộng đồng cho buôn; làm nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng các hộ chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tặng tivi, radio, tủ sách, lắp đặt điện thoại, điện chiếu sáng, tặng dụng cụ sinh hoạt thể thao, nhạc cụ... cho người dân và buôn kết nghĩa.

Bên cạnh đó, công tác kết nghĩa giữa thôn, buôn đồng bào DTTS đã góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa bàn, giúp đồng bào nhận thức rõ hơn, thấy được sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thùy Chi - Đức Yên