Kết quả VCK U17 châu Á 2023

Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp
VÒNG BẢNG
15/6 17h00 Yemen 4-0 Malaysia FPT Play
19h00 Thái Lan 2-1 Lào FPT Play
16/6 19h00 Hàn Quốc 6-1 Qatar FPT Play
21h00 Iran 6-1 Afghanistan FPT Play
21h00 Taijikistan 1-1 Trung Quốc FPT Play
17h00 Australia 0-2 Saudi Arabia FPT Play
17/6 17h00 Nhật Bản 1-1 Uzbekistan FPT Play
19h00 Ấn Độ 1-1 Việt Nam FPT Play
18/6 17h00 Lào 1-2 Yemen FPT Play
19h00 Malaysia 0-3 Thái Lan FPT Play
19/6 21h00 Qatar 0-0 Iran FPT Play
19h00 Hàn Quốc 4-0 Afghanistan FPT Play
21h00 Saudi Arabia 2-0 Tajikistan FPT Play
17h00 Trung Quốc 3-5 Australia FPT Play
20/6 19h00 Ấn Độ 0-1 Uzbekistan FPT Play
17h00 Việt Nam 0-4 Nhật Bản FPT Play
21/6 21h00 Thái Lan 1-0 Yemen FPT Play
Malaysia 2-1 Lào FPT Play
22/6 21h00 Hàn Quốc 0-2 Iran FPT Play
Afghanistan 2-1 Qatar  FPT Play
17h00 Tajikistan 0-2 Australia FPT Play
Trung Quốc 0-3 Saudi Arabia FPT Play
23/6 19h00 Nhật Bản 8-4 Ấn Độ FPT Play
Việt Nam 0-1 Uzbekistan FPT Play
VÒNG TỨ KẾT
25/6 17h00 Iran 0-0 Yemen (pen 4-2) FPT Play
21h00 Thái Lan 1-4 Hàn Quốc  FPT Play
26/6 17h00 Nhật Bản 3 1Australia  FPT Play
21h00 Saudi Arabia 0-2 Uzbekistan FPT Play
VÒNG BÁN KẾT
29/6 17h00 Iran 0-3 Nhật Bản FPT Play
21h00 Hàn Quốc 1-0 Uzbekistan FPT Play
CHUNG KẾT
2/7 19h00 Nhật Bản 3-0 Hàn Quốc FPT Play

Video U17 Việt Nam 3-0 U17 Thái Lan (nguồn: VTVcab)