Theo báo cáo của Ban Dân tộc TP Hà Nội, trên địa bàn Thành phố hiện có 13 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 4 huyện (huyện Ba Vì có 7 xã, huyện Thạch Thất có 3 xã, huyện Quốc Oai có 3 xã, huyện Mỹ Đức có 1 xã).

Thủ đô là nơi sinh sống của trên 108 nghìn người dân tộc thiểu số thuộc 50/53 thành phần dân tộc thiểu số tại 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm khoảng 1,3% dân số toàn Thành phố.

Những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của Thành phố đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội”.

HĐND Thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết phân bổ ngân sách. Trong 15 năm qua,  Thành phố đã dành trên 4.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, giải quyết việc làm… cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

van nghe 3.jpeg
 Người Mường ở xã Vân Hòa (Ba Vì) tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, Ban Dân tộc Thành phố đã tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương vùng dân tộc thiểu số miền núi tập trung triển khai thực hiện, căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của địa phương để tự cân đối thực hiện chính sách về đất sản xuất, đất ở đảm bảo các hộ nghèo có đất sản xuất, đất ở so với bình quân chung của địa phương.

Từ đó có 1286 hộ được thụ hưởng chính sách, tổng kinh phí trình Thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là 43.387 triệu đồng.

Đến nay, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có sự thay đổi rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm... được quan tâm đầu tư.

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện.

Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, trong 15 năm qua, các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khoảng 12%, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 0,42%, tỷ lệ hộ cận nghèo 1,9%. Người dân yên tâm vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Thành phố; đời sống của người dân đã có nhiều khởi sắc nhờ các chính sách đúng đắn của Thủ đô.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân tộc TP, thực tế hiện nay, sự chênh lệch về thu nhập, giàu nghèo giữa vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng đồng bằng trên địa bàn còn có khoảng cách khá xa.

Phát huy những chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 là phát triển toàn diện, nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, mức sống và thu nhập của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô diễn ra hồi tháng 5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Thành phố nâng cao trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc để đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tốt hơn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Song song đó, Phó Bí thư Thường trực cũng kêu gọi đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững, tiến tới làm giàu chính đáng, gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc; đoàn kết, thi đua thực hiện thật tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Phương Thúy và nhóm PV, BTV