khả thi

Cập nhập tin tức khả thi

Khó tìm được phương án tốt từ những bản đồ giấy cũ mòn

Hiệu quả của quy hoạch phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Phương án quy hoạch tốt thường khó tìm được trên những mảnh bản đồ giấy cũ mòn, lỗi thời.

Đề xuất 'tịch thu xe khi say': Xe biển xanh ai chịu?

Liên quan đến kiến nghị tịch thu xe nếu tài xế có nồng độ cồn cao khá nhiều vấn đề đã được đặt ra liên quan đến quyền sở hữu của người dân.