Công ty em và khách kí hợp đồng cuối năm 2018 mua sản phẩm cơ khí. Khách đã cọc 53 triệu đồng nhưng tới năm 2020 khách mới lấy hàng. Sếp bên em quyết định không trả cọc cũng như không giao hàng nữa. Giờ khách khởi kiện ở tòa án huyện ở Bình Dương. Trên hợp đồng có ghi thời gian giao hàng 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền cọc. Như vậy thì bên em hay khách sai ạ?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn ký hợp đồng cuối năm 2018 về mua bán sản phẩm cơ khí, khách đã trả cọc và thời gian giao hàng là 15 ngày kể từ khi nhận cọc nhưng sau 02 năm khách mới lấy hàng. 

Liên quan đến thời gian giao hàng, Khoản 1 Điều 34 Luật Thương mại 2005, sửa đổi bổ sung 2017 cũng quy định rõ, bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 34. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng.

2. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật này.

Điều 56 Luật Thương mại 2005, sửa đổi bổ sung năm 2017 cũng quy định nghĩa vụ ràng buộc bên mua về nghĩa vụ nhận hàng như sau: Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

Luật Thương Mại 2005 tại điều 3 quy định “12. Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật này.”

Theo quy định về các chế tài thương mại đối với trường hơp vi phạm thời gian giao và nhận hàng bao gồm: 

- Buộc thực hiện đúng hợp đồng.

- Phạt vi phạm.

- Buộc bồi thường thiệt hại.

- Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Đình chỉ thực hiện hợp đồng.

- Hủy bỏ hợp đồng.

- Các biện pháp khác do các bên thỏa thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế.

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn đã thực hiện việc giao hàng, nhưng bên mua không thực hiện việc nhận hàng theo đúng thời gian quy định thì có thể áp dụng một trong các chế tài trên. Trường hợp công ty bạn muốn hủy bỏ hợp đồng, không tiếp tục thực hiện hợp đồng với bên mua, công ty bạn phải hoàn trả lại số tiền cọc mà bên mua đã thanh toán trước đó và có thể yêu cầu bồi thường về việc hàng hóa không được giao theo các quy định trong hợp đồng 2 bên đã thoả thuận.

Trường hợp có tranh chấp các bên khởi kiện tại toà để giải quyết. Do bạn không cung cấp cụ thể hợp đồng nên bạn căn cứ các quy định trên để giải quyết.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc