Để khai báo tạm trú cho người nước ngoài, công dân có thể khai, nộp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

Bên cạnh đó, công dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú.

Khai báo tạm trú online cho người nước ngoài

Công dân có thể tìm Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như Hà Nội, Hải Phòng, hay Bắc Ninh... tùy vào nơi đặt cơ sở lưu trú ở địa chỉ: evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-bao-tam-tru.

{keywords}
Nguồn ảnh: bocongan.gov.vn.

Công dân sẽ cần thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Anh Hào

Đăng ký tạm trú qua mạng ở đâu?

Đăng ký tạm trú qua mạng ở đâu?

Đăng ký tạm trú là một dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thay cho việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.