Phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh tại khai mạc hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội,

Kính thưa đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 14/7/2022 của Tỉnh ủy, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đồng chí đại biểu đã đến dự Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay.

Kính thưa các đồng chí,

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 55 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm tăng 12,58%, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 5 cả nước (chỉ đứng sau Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Quảng Nam); thu ngân sách nhà nước đạt 8.618,7 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 5.549,8 tỷ đồng, tăng 209,4% và nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội khác đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa rất phấn khởi đón nhận nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đó là Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ và Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 05/4/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Những nghị quyết quan trọng này của Trung ương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với Khánh Hòa; là cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng, xác định tầm nhìn chiến lược, mở ra cơ chế huy động nguồn lực, tạo sự phát triển đột phá của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh Khánh Hòa; xin cảm ơn các Bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất tích cực, khẩn trương, không kể ngày đêm, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa trong thời gian ngắn để nghiên cứu, xây dựng, tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền ban hành các nghị quyết quan trọng của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Kính thưa các đồng chí,

Trong 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc triển khai các công việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội như thường lệ, tỉnh Khánh Hòa cần tập trung triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa. Vậy chúng ta cần làm gì trong thời gian tới?

Trước hết, tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thành các chương trình, kế hoạch cụ thể. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đến cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 6524/KH-UBND ngày 15/7/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội.

Thứ hai, đối với các nội dung quy định tại Nghị quyết 55 của Quốc hội, tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành để cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Nghị quyết. Riêng các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh đã có kế hoạch triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành trước khi Nghị quyết 55 của Quốc hội có hiệu lực vào ngày 01/8 tới đây.

 Thứ ba, tỉnh Khánh Hòa sẽ quyết tâm đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo của cấp ủy, lề lối làm việc, cách thức điều hành của chính quyền các cấp để triển khai nhanh chóng và thực sự có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, nhất là khi Nghị quyết số 55 của Quốc hội chỉ có hiệu lực trong 05 năm và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. Đồng thời, tỉnh sẽ chú trọng công tác cán bộ, từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí nhân sự để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thứ tư, cần xác định rằng việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 55 của Quốc hội không chỉ có ý nghĩa cho riêng tỉnh Khánh Hòa mà trên cơ sở thí điểm lần này, tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để báo cáo Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu, mở rộng phạm vi áp dụng cho các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, từ thực tiễn tổ chức thực hiện Nghị quyết này sẽ góp phần tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách thức hành động, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 “phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”. Đây cũng là “nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hoà và cả nước” theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 09.

Cuối cùng, điều quan trọng là sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Chúng ta phải ý thức được thời cơ lớn nhưng thách thức nhiều khi tỉnh Khánh Hòa được Trung ương quan tâm đặc biệt; cần không ngừng nỗ lực, học hỏi, cầu thị, có khát vọng vươn lên, xác định rõ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân để đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 55 của Quốc hội, đáp ứng sự tin tưởng của Trung ương và mong đợi của nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thu xếp thời gian tham dự, chỉ đạo và truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu tham gia hội nghị sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.