- Tổng bí thư yêu cầu ngành tư pháp tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp đi con đường khác, nhất là trong điều kiện hội nhập.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu dài 20 phút tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tư pháp và đón nhận huân chương Độc lập hạng nhất chiều nay. 

Biểu dương những đóng góp của ngành, Tổng bí thư nhấn mạnh, ngành tư pháp phải kiên định lập trường tư tưởng, luôn giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. 

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Nhà nước pháp quyền mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Tuyệt đối không mơ hồ

Tổng bí thư yêu cầu Bộ Tư pháp, ngành tư pháp có trách nhiệm đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu, làm rõ và từng bước bổ sung, đổi mới cả về lý luận và thực tiễn hoàn thiện thể chế. Trong đó có học hỏi kinh nghiệm của các nước nhưng phải biết sàng lọc, biết vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

“Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp của chúng ta đi con đường khác, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.

Cụ thể, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan định hướng chương trình lập pháp đến năm 2020 cơ bản để nước ta có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tôn trọng trật tự, kỷ luật, kỷ cương với mục đích cuối cùng là hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để mọi cá nhân, tố chức có ý thức chấp hành đúng pháp luật.

“Phải khắc phục tình trạng “phép vua thua lệ làng”, thói quen tùy tiện, bệnh quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân khi giải quyết công việc. Dù ta có xây dựng bao nhiêu luật pháp, có đúng có hay bao nhiêu chăng nữa mà không đi vào cuộc sống thì chẳng có ý nghĩa gì”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

{keywords}
Ngành tư pháp được tặng huân chương Độc lập hạng nhất

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng công tác tư pháp đã có sự trưởng thành vượt bậc; gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Tuy nhiên, ngành còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí yếu kém như chưa tham mưu được một cách đầy đủ cho Chính phủ và Quốc hội giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng hệ thống pháp luật còn phức tạp, nhiều tầng nấc, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; pháp luật chậm đi vào cuộc sống; hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật chưa cao. Bên cạnh đó vẫn còn những thủ tục hành chính chưa thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp...

Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành sẽ chủ động tham mưu, đề xuất, bổ sung, phát triển những định hướng, giải pháp tổng thể nhằm tái cấu trúc thể chế quản trị nhà nước theo các nguyên tắc pháp quyền đã được xác lập trong Hiến pháp năm 2013.

“Phải làm sao cho pháp luật minh bạch hơn, đơn giản hơn để mọi người trong xã hội đều dễ chấp hành, thực hiện hơn và cũng là để cho cơ quan, công chức nhà nước thi hành nghiêm chỉnh hơn, áp dụng pháp luật công bằng, nhất quán hơn”, ông Cường nói.

Thu Hằng