UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Theo văn bản, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Đặc biệt là đã xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ phép đi nước ngoài du lịch tự túc mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Ảnh minh hoạ.

Để quản lý chặt chẽ hơn, Chủ tịch UBND Đồng Nai yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên khi đi nước ngoài với bất kỳ hình thức nào phải báo cáo, xin phép và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền. 

Tuyệt đối không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức hoặc đài thọ kinh phí cho chuyến đi thông qua hình thức thực hiện hồ sơ thủ tục xin nghỉ phép năm để đi nước ngoài vì công việc riêng và bằng kinh phí tự túc.

Nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài không đúng quy định phải chịu hình thức kỷ luật.

Định kỳ 6 tháng/lần các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ tình hình xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý lồng ghép trong báo cáo đối ngoại.

Đồng thời, Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm rà soát, theo dõi chặt chẽ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài. Kịp thời báo cáo, đề xuất việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài không đúng quy định.

Huy Hoàng