Theo quy chế, Sở GD-ĐT nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài về việc riêng; Sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vào mục đích kinh doanh hoặc đi nước ngoài về việc riêng. Đặc biệt, nghiêm cấm công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng nhưng kinh phí do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đài thọ hay trúng thưởng chương trình khuyến mãi, chương trình thưởng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở cũng nghiêm cấm công chức, viên chức, người lao động... mang theo vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, tiền, tài sản được cơ quan, đơn vị giao quản lý khi đi nước ngoài; trừ trường hợp vì mục đích công vụ và được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép của Sở.

Những việc sau cũng bị Sở nghiêm cấm: Không trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài và đi không đúng quốc gia đến đã được Sở cho phép; Tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc tự ý đi nước ngoài trước khi có sự chấp thuận của Sở hoặc tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định mà không xin phép.

Theo quy định này, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công không quá 2 lần trong 1 năm. Trường hợp đặc biệt phải đi nước ngoài về việc công hơn 2 lần thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

Sở GD-ĐT yêu cầu không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận bằng văn bản. Sở sẽ không xét duyệt đi nước ngoài về việc công đối với công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Vợ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đi nước ngoài sai quy định

Vợ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đi nước ngoài sai quy định

Thanh tra TP.HCM đề nghị UBND giao Giám đốc Sở GD-ĐT - ông Lê Hồng Sơn - tổ chức kiểm điểm nghiêm túc vì sai sót trong việc cử cán bộ đi nước ngoài sai quy định. Trong số này có vợ ông Sơn là bà Nguyễn Thị Yến Trinh.