Danh sách 9 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm, gồm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia; Viện Dinh dưỡng quốc gia; Công ty cổ phần Chứng nhận và giám định Vinacert; Viện Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên; Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Trung tâm Xét nghiệm, Trường Đại học Y tế công cộng; Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1); Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng; Công ty cổ phần khoa học và Natek.

Theo Luật An toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Kiểm nghiệm thực phẩm hướng đến kiểm nghiệm chất lượng và kiểm nghiệm an toàn của sản phẩm thực phẩm, có thể chia thành kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, đánh giá hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm, kiểm nghiệm cảm quan thực phẩm, kiểm nghiệm độc tố vi nấm, kiểm nghiệm độc tố tự nhiên, kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, kiểm nghiệm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y, kiểm nghiệm chất gây dị ứng, kiểm nghiệm kim loại nặng, kiểm nghiệm vi khoáng, kiểm nghiệm vi sinh vật, kiểm nghiệm thực phẩm biến đổi gene…

Kiểm nghiệm thực phẩm liên quan đến toàn bộ các mắt xích trong chuỗi thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm từ nguyên liệu đến quy trình, bao gói…

Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Do đó kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sản xuất thực phẩm.

Minh Tú