Thực hiện kết luận kiểm toán năm 2015, tính đến ngày 31/12/2016, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã nộp lại ngân sách 7.455 tỷ đồng, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như Sabeco, Habeco, PVN,...

Liên quan đến việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của KTNN, tính đến 12/1/2017 (trong đó có cả các DNNN), báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính 35.931 tỷ đồng, trong đó tăng thu 12.269 tỷ, giảm chi 15.276 tỷ đồng, tăng cao so với các năm trước đây và gấp 1,8 lần so với năm 2015.

Đặc biệt, KTNN đã kiến nghị bịt các lỗ hổng về cơ chế, chính sách, sửa đổi bổ dung, thay thế, hủy bỏ 110 văn bản gồm 2 nghị định, 2 thông tư, 2 nghị quyết, 19 quyết định và 85 văn bản khác.

{keywords}

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nộp vào NSNN 408 tỷ đồng

Đồng thời, cơ quan này cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm với hàng trăm tập thể và cá nhân đối với những tồn tại, sai phạm phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán. KTNN đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra; cung cấp 13 bộ hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Việc thực hiện các kế luận và kiến nghị của KTNN tốt hơn các năm trước. Tổng hợp sơ bộ đến ngày 31/12/2016 cho thấy, tổng số kiến nghị xử lý tài chính các đơn vị đã thực hiện được gần 14.400/19.400 tỷ đồng, bằng 74%, tăng cao so với năm 2015 (64%).

Trong đó, tăng thu, giảm chi cho ngân sách là 10.158 tỷ đồng/12.387 tỷ đồng kiến nghị, đạt 82%.

Đặc biệt, một số đơn vị có số liệu phải nộp bổ sung NSNN lớn đã thực hiện nghiêm túc, với số tiền nộp lên đến 7.455 tỷ đồng, như Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà nội đã nộp 931 tỷ đồng, Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nộp 408 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí nộp 4.178 tỷ đồng;...

Ngọc Hà