Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1 và 2

Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1 và 2.

Mục tiêu của Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) cấp độ 1 nhằm trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về pháp luật kinh tế; hiểu biết về Kiểm toán nhà nước (KTNN), quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN), Chuẩn mực, quy trình kiểm toán; các kỹ năng làm việc trong hoạt động kiểm toán mà một KTVNN cần phải có để thực hiện công việc trong giai đoạn đầu bước vào nghề kiểm toán nhà nước. Những kiến thức này là kiến thức nền tảng để học các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán trong các chương trình về sau.

{keywords}
Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1 và 2

Đối tượng bồi dưỡng là công chức, viên chức được tuyển dụng vào KTNN (trừ các công chức, viên chức có học vị Tiến sĩ; giữ ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên); các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong nghiệp vụ kiểm toán.

Tổng thời lượng đào tạo của Chương trình là 320 tiết, bao gồm: Hợp phần I – Khối kiến thức cơ sở chuyên môn với 8 chuyên đề/môn học, thời lượng 232 tiết; Hợp phần II – Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp KTVNN với 7 chuyên đề/môn học, thời lượng là 72 tiết; Ôn tập, kiểm tra gồm 04 bài kiểm tra tổng hợp là 16 tiết.

Mục tiêu của cả Chương trình bồi dưỡng KTV cấp độ 2 nhằm trang bị những kiến thức quản lý về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kiểm toán lĩnh vực công của KTNN; kiến thức chuyên môn về kỹ năng, nghiệp vụ kiểm toán nói chung để học viên có thể thực hiện nhiệm vụ ở cấp bậc KTVNN, sau khi các học viên đươc học các chương trình bồi dưỡng của KTV cấp độ 1; giúp KTV tích lũy kiến thức và kỹ năng cần thiết để hành nghề kiểm toán lĩnh vực công một cách độc lập.

Đối tượng của Chương trình là những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng KTV cấp độ 1; những công chức mới được tiếp nhận về KTNN để làm công tác kiểm toán; viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển ngạch KTV đã hoàn thành chương trình ở cấp độ 1; các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tổng thời gian đào tạo của Chương trình là 320 tiết gồm: Hợp phần I - khối kiến thức chuyên môn với 4 môn học/chuyên đề, thời lượng 124 tiết, trong đó đào tạo tập trung trên lớp 108 tiết, kiểm tra 16 tiết; Hợp phần II gồm – khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán với 6 môn học/chuyên đề, thời lượng 180 tiết, trong đó đào tạo tập trung trên lớp 152 tiết theo 2 học phần (Kiến thức chuyên môn kiểm toán 104 tiết; kỹ năng làm việc của KTV 48 tiết) và kiểm tra 28 tiết; viết báo cáo chuyên đề và thu hoạch 16 tiết.

Tổng Kiểm toán nhà nước giao Trường Đào tại và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán xây dựng kế hoạch phát triển tài liệu của một số chuyên đề.

Theo đó, từ năm 2022 đến năm 2023 phát triển tài liệu chuyên đề "Quản lý ngân sách Nhà nước" thành giáo trình “Quản lý ngân sách Nhà nước” với 32 tiết; chuyên đề “Tổng quan về kiểm toán hoạt động” thành giáo trình “Kiểm toán hoạt động” với 32 tiết.

Từ năm 2023 đến năm 2024 phát triển tài liệu chuyên đề “Thuế và quản lý thuế” thành giáo trình “Quản lý thuế” với 52 tiết; chuyên đề “Quản lý đầu tư công” thành giáo trình “Quản lý đầu tư công” với 16 tiết; chuyên đề “Kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ” thành giáo trình “Kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ” với 32 tiết.

Từ năm 2024 đến năm 2025 phát triển chuyên đề "Kiểm toán môi trường trong môi trường công nghệ thông tin" thành giáo trình “Kiểm toán môi trong môi trường công nghệ thông tin” với 40 tiết.

Các giáo trình sau khi ban hành được sử dụng thay thế tài liệu của các chuyên đề tương ứng. Trong thời gian chưa ban hành giáo trình, tài liệu các chuyên đề dự kiến phát triển thành giáo trình được áp dụng theo Quyết định số 07/QĐ-KTNN ngày 4/1/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngach KTV cấp độ 2 (sửa đổi). Tài liệu các chuyên đề khác không được phát triển thành giáo trình được áp dụng theo Quyết định số 07/QĐ-KTNN ngày 4/1/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch KTV cấp độ 2 (sửa đổi).

tin nổi bật

Năm 2023: Quyết liệt điều chỉnh tổ chức Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2023 phải quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng, tạo bước đột phá trên tất cả các mặt công tác.

Doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế

Doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quy hoạch, phát triển đô thị của tỉnh Bình Định

Là địa phương giàu tiềm năng về kinh tế biển, những năm gần đây, tỉnh Bình Định thực hiện nhiều giải pháp đột phá để phát triển bền vững các ngành kinh tế biển.

Tổng Bí thư là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, tại Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 2/2/2023.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoàn thiện, phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc đã đạt được một số kết quả quan trọng, khả quan.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện mới

Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong phục hồi và phát triển KTXH, kiểm soát dịch Covid-19

Tỉnh Nam Định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Kiên Giang huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển

Từ những lợi thế và tiềm năng lớn về biển, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng các chương trình và kế hoạch hành động nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình

Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực.

Thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc Tết tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán tới cán bộ ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao.