UBND tỉnh Bình Phước vừa công khai 41 dự án đầu tư vi phạm khi không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ đầu tư. 

Vi phạm của 41 dự án này được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đó, có 26 dự án không đưa đất vào sử dụng và 15 dự án chậm tiến độ sử dụng đất. 

13 dự án đầu tư ở Bình Phước vi phạm tiến độ sử dụng đất, bị kiến nghị thu hồi. (Ảnh minh hoạ)

Trong 41 dự án vi phạm về tiến độ sử dụng đất, phần lớn là các dự án có mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Ngoài các dự án xây dựng kho bãi, trạm thu mua và chế biến nông sản, nhà máy sản xuất và chế biến gỗ, một số dự án khu dân cư, thương mại dịch vụ cũng vi phạm tiến độ sử dụng đất. 

Các dự án này gồm: Khu dân cư Tân Khai (xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) quy mô 50ha của liên danh Công ty TNHH Kiến Mỹ, Công ty TNHH Thái Việt Quang, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ du lịch 932. Chủ đầu tư dự án này chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sang đất ở. 

Dự án kinh doanh thương mại dịch vụ (huyện Lộc Ninh) quy mô 3ha của Công ty Cổ phần Hà My; Khu dân cư – dịch vụ và cư xá công nhân (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) quy mô 8,2ha của Công ty TNHH Sài Gòn Bình Phước.

Dự án xây dựng khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp) quy mô 1,5ha của Côing ty TNHH Thành Liêm; dự án xây dựng khu vui chơi văn hoá – thể thao thanh thiếu niên (xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) quy mô 2,1ha của Công ty TNHH MTV Long Thuyền Tùng…

Với 41 dự án vi phạm tiến độ sử dụng đất này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo hướng cho gia hạn 27 dự án, thu hồi 13 dự án và xử lý khác 1 dự án.