Ảnh chụp màn hình Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công văn nêu rõ, hiện nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 2 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp và Thông báo hoạt động khuyến mại. Tính từ ngày 9 đến 12 giờ ngày 18/12/2019, số lượng hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với dịch vụ đổi giấy phép lái xe là 2.398 hồ sơ; dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại là 523 hồ sơ.

Việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ trực tuyến gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia của 2 dịch vụ trên ở một số địa phương thực hiện tương đối tốt như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình,… Tuy nhiên, một số địa phương chỉ thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến ở một trong hai dịch vụ trên như: Gia Lai, Bình Định, Đắk Nông thực hiện tốt đối với dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại nhưng lại chỉ có dưới 10% hồ sơ trực tuyến đổi giấy phép lái xe được kịp thời tiếp nhận, xử lý,….

Công văn của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nêu rõ: Vẫn còn nhiều hồ sơ trực tuyến chưa được tỉnh, thành phố tiếp nhận, xử lý hoặc kết quả xử lý còn hạn chế, trong đó còn có một số tỉnh, thành phố mà 100% hồ sơ trực tuyến chưa được tiếp nhận, xử lý như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Cao Bằng, Hưng Yên, Hải Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Phú Yên, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Phúc… đối với dịch vụ đổi giấy phép lái xe; Thành phố Cần Thơ, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Tuyên Quang,… đối với dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại.

Để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng cam kết đã ký tại Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nói chung, hồ sơ trực tuyến nói riêng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý;

Tăng cường sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử, trong đó cần khắc phục tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ, văn bản giấy khi cá nhân, tổ chức đã nộp văn bản ký số để đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc kết nối, tích hợp hoặc kịp thời khắc phục các lỗi kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, hiệu quả (Kết quả thực hiện kết nối, tích hợp của bộ, ngành, địa phương được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia); kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.